Clock-Time

Suy niệm Tin mừng thứ Ba tuần V Phục Sinh

Ga 14: 27-31: Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của những lời hứa trước lúc biệt ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa đã hứa với các môn đệ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14: 27-31)

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ' Thầy ra đi và đến cùng anh em '. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.


Suy Niệm

Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của những lời hứa trước lúc biệt ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa đã hứa với các môn đệ, những người bạn nghĩa thiết của Chúa, đang bị giao động, rối loạn trước lời loan báo sự phản bội của Giuđa và thái độ chối bỏ của Phêrô: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. 

Bình an mà Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ năm xưa và cho mỗi chúng ta hôm nay là sự bình an nội tâm. Sự bình an ấy làm cho con người chúng ta thống nhất, sống hòa hợp với chính mình, hòa hợp với người khác và hoà hợp với vạn vật. Sự bình an ấy chính là trạng thái hạnh phúc thủa ban đầu của tổ tông con người khi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng, do tội lỗi mà tổ tông chúng ta đã đánh mất sự bình an này. Sự bình an của Chúa ban tặng thúc đẩy chúng ta sống liên đới và yêu thương mọi người để cùng nhau được hạnh phúc vĩnh cửu.
 
Trái lại sự bình an của thế gian ban tặng cho chúng ta là chỉ là sự an phận, không muốn bị ai làm phiền hay không làm phiền ai. Sự bình an này chỉ trao ban cho chúng ta sự hạnh phúc tạm thời, thiếu sự bình an trong tâm hồn và không đưa con người đến hạnh phúc tròn đầy như sự bình an của Chúa ban tặng.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới với những giao động, bất công và bạo hành. Mọi người chúng ta đều ao ước được sống trong bình an mà Chúa Kitô phục sinh ban cho. Và dĩ nhiên, sự bình an chỉ có được khi chúng ta biết vun trồng và xây đắp cho đức tin của chúng ta được vững mạnh. Một đức tin hoàn toàn biết phó thác và cậy trông vào quyền năng của Đấng Phục sinh.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa. xin Chúa cũng biến chúng con nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người, để mọi người cũng hưởng được sự bình an đích thực của Chúa. Amen.