Clock-Time

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 29-34  Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRƯỚC LỄ HIỂN LINH A 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 29-34)
 

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước."32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn".


Suy niệm

Emilio, một điêu khắc gia nổi tiếng của Hoà Kỳ, là người thích tạc vẽ tượng ảnh.  Và khuôn mặt được ông tâm đắc để tạc vẽ nhiều nhất đó là Chúa Giê-su. Trong vòng 10 năm, từ 1960 đến 1970, ông đã hoàn thành khoảng 700 tượng Chúa với những hình dạng khác nhau và ông cho biết: "Điều tôi mong ước nhất, đó là giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác".

Giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác, đó cũng là sứ mệnh của Gio-an Tẩy Giả và của người môn đệ Chúa. Thật vậy, Gio-an là người đã chuẩn bị đường nẻo cho Chúa đến. Ông đã chu toàn sứ mệnh này bằng một đời sống đơn sơ và khắc khổ; ông cũng đã rao giảng để kêu gọi mọi người trở về nẻo chính đường ngay, và nhận phép thanh tẩy để tỏ lòng thống hối. Ông còn thâu nhận các môn đệ, để rồi trao họ lại cho Chúa Giê-su. Tin Mừng hôm nay thuật lại: khi Gio-an thấy Chúa Giê-su đến với mình, ông đã giới thiệu Người với các môn đệ và dân chúng: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian".

Trong Cựu ước, con chiên đã trở thành hy lễ đền tội, hy lễ cứu thoát, nhất là từ khi Thiên Chúa qua miệng Mô-sê truyền cho người Do Thái: trong đêm vượt qua, mỗi gia đình phải giết một con chiên, lấy máu chiên bôi lên cửa nhà như dấu cứu thoát trước khi rời khỏi Ai Cập.

Khi gọi Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, với tư cách là tiên tri, Gio-an muốn nói rằng Chúa Giê-su là hy lễ đã được Thiên Chúa chọn và chấp nhận, hy lễ đời đời mà những con chiên bị sát tế cho đến lúc đó chỉ là hình bóng. Những lời của Gio-an đã được Giáo Hội lặp lại trong thánh lễ để giới thiệu với chúng ta hy lễ cứu độ trần gian. Chúa Giê-su là Con Chiên của kỷ nguyên mới, Nguời đã tự hiến mình làm lễ đền tội thế gian, chỉ một lần là đủ.

Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta, Người đã đến để cứu thế gian, tẩy sạch tội lỗi nhân loại. Ước gì chúng ta biết noi gương thánh Gio-an Tẩy Giả sống đời chứng nhân cho Chúa, tức là nói lên cho mọi người bằng cách sống của mình: Tôi đã thấy và tôi làm chứng rằng Người là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

Lạy Chúa, xin luôn mở mắt cho con để thấy xa hơn những dòng chữ viết về Chúa trong Thánh Kinh, để con gặp được một Thiên Chúa sống động. Xin mở mắt cho con được thấy những hành vi âm thầm nhưng kỳ diệu của Chúa trên đời con, để con biết rằng có một Thiên Chúa hiện hữu. Và, lạy Chúa, xin cho con luôn biết rao truyền chính Chúa cho những người chưa biết đến tình yêu và sự hiện hữu sống động của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường