Clock-Time

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay

Ga 7,1-2.10.25-30 - Những người Do-thái đã tranh luận rất nhiều về thân thế và sứ mạng của Chúa Giêsu. Cuộc xung đột trong Bài Tin Mừng hôm nay làm nóng lên bầu khí tại Giê-ru-sa-lem

 

Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30.

Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. (Ga 7, 28)

Suy niệm

Những người Do-thái đã tranh luận rất nhiều về thân thế và sứ mạng của Chúa Giêsu. Cuộc xung đột trong Bài Tin Mừng hôm nay làm nóng lên bầu khí tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Lều và sẽ đưa Chúa Giêsu đến gần hơn với bản án tử. Với những gì người ta đã thấy nơi Chúa Giêsu, họ không khỏi thắc mắc phải chăng Ngài là Đấng Ki-tô. Nhưng khi nhìn vào thân thế của Ngài, họ không thể chấp nhận Ngài là Đấng mà họ đang khao khát chờ đợi. Người Do thái khó tin vào Chúa Giêsu như vậy là vì họ có một quan niệm rất khác về Đấng Cứu Thế. Họ tin rằng Ngài là hậu duệ của hoàng tộc Đa-vít, được sinh ra ở một nơi bí mật trên cõi trần. Rồi sau những ngày mai danh ẩn tích, Ngài sẽ đột ngột xuất hiện cách oai phong lẫm liệt. Ngài là một người lỗi lạc siêu quần bạt chúng, sẽ phục hưng nền độc lập, mở mang bờ cõi quốc gia, mang lại sự hưng thịnh về mặt vật chất cũng như tinh thần. Chúa Giêsu đã vạch trần cái nhận thức lệch lạc và sự cứng lòng của người Do thái, đồng thời Ngài mạc khải về ngồn gốc đích thực của Ngài. Thân thế của Chúa Giêsu không hoàn toàn theo cách nghĩ trần thế của người phàm. Ngài khẳng định: Ngài “không tự mình mà đến”, Ngài đến từ Thiên Chúa Cha: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22), và “Đấng sai tôi là Đấng chân thật” (Ga 7,28).

Ngày nay, trong khi người Do-thái vẫn còn trông đợi Đấng Cứu Thế, thì người Công giáo đã tin rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại. Thế nhưng, người công giáo có thể rơi vào trạng thái giữ đạo cách hình thức chứ không thực sự sống đạo. Nhiều người thỏa mãn với những gì họ đã biết về Chúa mà không chịu học hỏi về Chúa để thêm yêu mến Chúa. Chúng ta chỉ có thể biết về Chúa nhiều hơn khi chúng ta biết khiêm tốn, chân thành tìm kiếm Chúa. Bởi vì, Thiên Chúa “giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con đã được diễm phúc đón nhận chân lý đức tin, và chúng con cũng được mời gọi để đem chân lý cho người khác như Chúa đã căn dặn: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Xin cho cả cuộc sống của chúng con là một sự phản chiếu ánh sáng chân lý của Chúa. Amen.
 
http://www.giaoducconggiaohdgm.org/