Clock-Time

Suy niệm tin mừng thứ Sáu tuần VII Phục Sinh - Hãy theo ta

Tin mừng Ga 21: 15-19: Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

HÃY THEO TATin mừng Ga 21: 15-19

Suy niệm Lời chúa trong Thánh lễ hôm nay, mời gọi mỗi người cùng nhau đào sâu mệnh lệnh “Hãy theo Ta” chính Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô xưa, và cả chúng ta hôm nay.

“Hãy theo Ta” Chúa nói với Phêrô, và với chúng ta nhận ra hai điều muốn chia sẻ:

“Hãy theo Ta” là lời Chúa Giêsu thể hiện tình yêu thương Phêrô, muốn Phêrô đi theo Ngài và ở lại với Ngài, tuyển chọn và huấn luyện Phêrô trở nên Tông đồ của Ngài để tiếp nối sứ mạng ra đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân, báo trước Phêrô sẽ hiến mạng vì đàn chiên theo gương Chúa Giêsu.

“Hãy theo Ta” được Phêrô đón nhận và đáp trả lời mời gọi của Chúa cách quyết liệt với ba lần thưa: “… Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21, 15…), Phêrô sống thân mật với Chúa trong tình con thảo, và làm theo Thánh ý của Ngài.

Chúa Giêsu yêu thương và tín nhiệm Phêrô đã kêu gọi “Hãy theo Ta”. Đáp lại, Phêrô yêu thương Chúa, và tin tưởng vào quyền năng của Ngài mà từ bỏ mọi sự để bước theo Ngài.

Ngang qua cuộc đời mỗi người chúng ta, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi “Hãy theo Ta” như Ngài đã kêu gọi Phêrô. Chúng ta đã và đang theo Chúa trong từng Thánh lễ để lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Mình Máu Ngài. Chúng ta đã và đang theo Chúa đón nhận lòng thương xót và ơn tha thứ qua Bí tích Giao hoà. Chúng ta đã và đang theo Chúa tuân giữ Luật mến Chúa - yêu người, viếng Chúa, lần chuổi, chu toàn bổn phận hằng ngày.…

Xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức cho từng người chúng con vững tin bước theo Chúa mỗi ngày để chúng con ngày càng Tin và Yêu Chúa hơn.
 
 
 Lm. Laurensô Trương Văn Luyện