Clock-Time

Suy niệm tin mừng Thứ tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 15,1-8: Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga  15: 1-8)

 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy". Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM  

SINH HOA TRÁI THIÊNG LIÊNG

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho quen thuộc với người Do thái để giáo huấn các môn đệ về việc sinh hoa trái thiêng liêng.

Trong Cựu ước, cây nho vốn được xem là biểu tượng của dân riêng. Nhưng như các tiên tri đã nhiều lần lên tiếng tố cáo: Thay vì sản xuất rượu ngon, cây nho Israel chỉ mang lại thứ rượu đắng của bất trung và phản bội. Tiếp tục truyền thống tiên tri, Chúa Giêsu cũng lấy lại hình ảnh cây nho. Nhưng ở đây, Ngài mời gọi các môn đệ, cộng đoàn dân riêng mới, hãy sống kết hợp mật thiết với Ngài, như cành nho gắn liền vớicây nho, để trổ sinh nhiều hoa trái; đồng thời Ngài cũng mặc khải công việc chăm sóc cắt tỉa cành nho, mà Thiên Chúa thực hiện nơi mỗi người để trổ sinh nhiều hoa trái hơn.

Như thế, chúng ta có thể thấy hai chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là yêu thương kết hợp với Chúa và được Chúa kiện toàn đổi mới và gia tăng sức sống thêm mãi. Thiên Chúa yêu thương các môn đệ của Ngài, Ngài chăm sóc cắt tỉa để các môn đệ được kiện toàn và trổ sinh những hoa trái tốt đẹp  Thầy là cây nho, các con là cành. .Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,vì không có Thầy, các con chẳng làm được gì. . . .Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy .

Giáo hội Israel mới chính là cây nho của Chúa. Nhưng chỉ lãnh nhận phép rửa hoặc chỉ ở trong Giáo hội mà thôi chưa đủ, còn phải thể hiện đức tin và dời sống  bằng những hành vi cụ thể. Muốn không là những cành nho bị chặt đi và quăng vào lửa, muốn không bì lấy lại ơn Chúa vì không biết sử dụng, chúng ta phải cố gắng dấn thân làm những việc tốt.

Ước gì chúng ta luôn sống kết hiệp với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho để dược nuôi dưỡng bằng sức sống sung mãn của Chúa, và dược liên kết với nhau vì cùng chung một nhựa sống Thần linh.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường