Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 151 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 484 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Chúng ta biết là trong thế giới thần linh này, ma quỷ cần có một chỗ ngụ như cần một ngôi nhà để ở. Dù sao trong một linh hồn có tội, vẫn sướng hơn ở hỏa ngục. 
/ 413 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi kẻo chết mất!".
/ 781 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghĩ Về Cái Chết Và Niềm Tin Vào Thiên Chúa - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Thất vọng là tội duy nhất mà Thiên Chúa không thể tha thứ. Hãy cố gắng học sống khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa gởi cho ta.

/ 262 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 17: 22-27: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê Su loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó của Người và việc nộp thuế đền thờ, để trình bày về việc Đức Giê Su là con Thiên-Chúa xuống thế làm người, để chịu nạn, chịu chết chuộc tội cho thiên hạ....
/ 637 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”
/ 312 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 13: 44-46: Dụ ngôn đi tìm ngọc quý cũng mang ý nghĩa tương tự như dụ ngôn kho báu. Nước-Trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả, để chiếm được Nước ấy. Có người hiểu thương gia là Chúa Giê-su, và viên ngọc quý là con người: Con Thiên-Chúa đã hy sinh tất cả vì loài người chúng ta...
/ 860 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 44-46:  Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết trân quí Lời Chúa dạy, để khám phá ra kho tàng quí giá mà chọn lựa và mua cho bằng được với bất cứ giá nào. Chính thánh Inhaxiô mà hôm nay Giáo Hội mừng kính là một gương lành sống động minh họa cho việc thực hành Lời Chúa hôm nay.