Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 209 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giê Su về việc giữ luật ngày sa-bát...
/ 247 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 34 - 11: 1: Bài Tin-Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng về sứ vụ truyền giáo, kêu gọi các Tông Đồ: phải dứt khoát lựa chọn, phải biết từ bỏ chính mình để theo Chúa, và các Tông Đồ được thông công quyền hành...
/ 661 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Thiên Chúa yêu thương con người không loại trừ một ai và Ngài đã trao hiến Con Một để cứu chuộc hết thảy mọi người. Quan trọng là người ta có dám ký thác cuộc đời, vận mệnh mình vào tay Thiên Chúa hay không mà thôi.
/ 361 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
/ 321 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 656 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Chúng ta biết là trong thế giới thần linh này, ma quỷ cần có một chỗ ngụ như cần một ngôi nhà để ở. Dù sao trong một linh hồn có tội, vẫn sướng hơn ở hỏa ngục. 
/ 607 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi kẻo chết mất!".
/ 1146 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghĩ Về Cái Chết Và Niềm Tin Vào Thiên Chúa - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Thất vọng là tội duy nhất mà Thiên Chúa không thể tha thứ. Hãy cố gắng học sống khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa gởi cho ta.