Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 556 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”...

/ 225 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 13: 44-46: Dụ ngôn đi tìm ngọc quý cũng mang ý nghĩa tương tự như dụ ngôn kho báu. Nước-Trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả, để chiếm được Nước ấy. Có người hiểu thương gia là ...

/ 736 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 44-46:  Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết trân quí Lời Chúa dạy, để khám phá ra kho tàng quí giá mà chọn lựa và mua cho bằng được với bất cứ giá nào. Chính thánh Inhaxiô mà hôm nay Giáo Hội mừng kính là một gương lành ...

/ 129 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 20: 20-28: Thánh Gia-cô-bê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược lại với vai trò và tinh thần của người Tông Đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa......

/ 252 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C

Tin mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giê Su về việc giữ luật ngày sa-bát......

/ 288 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C

Tin mừng Mt 10: 34 - 11: 1: Bài Tin-Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng về sứ vụ truyền giáo, kêu gọi các Tông Đồ: phải dứt khoát lựa chọn, phải biết từ bỏ chính mình để theo Chúa, và các Tông Đồ được thông công quyền hành......

/ 449 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trui Rèn Đức Tin - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9: 18-26:  Tin Mừng hôm nay nằm trong một loạt hành động của Chúa Giêsu về việc loan báo Nước Trời. Ngài chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho người cùng khổ, nghèo hèn. ...

/ 609 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”...