Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 839 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu sau Lễ Tro Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15: Mỗi người trong gia đình chúng ta hãy xét lại mối tương quan của mình với Chúa và với Lời Chúa. Chúng ta giữ chay vì lề luật hay vì lòng yêu mến Chúa?
/ 447 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 14-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê...
/ 280 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 12-19: Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu đặt mười hai vị tông đồ làm nền tảng xây dựng Hội thánh Chúa, trong đó có thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo mà chúng ta kính nhớ hôm nay...

/ 604 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Chúa Giêsu gọi các môn đệ “Các anh em hãy theo Thầy” một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy: Lên đường cùng Thầy chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ.

/ 575 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17:  Chúa Giêsu vẫn đang ở với Giáo Hội của Người. Giáo Hội vẫn tiếp tục tăng trưởng bằng những cách thế và dưới những hình thức mà chúng ta phải có đôi mắt đức tin mới cảm nhận được.
/ 185 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời...
/ 238 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 10-17: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát và cho thấy phải thi hành bác ái trong ngày này...
/ 554 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương những anh chị em khuyết tật. Chính Chúa Giêsu đã luôn ưu ái và quan tâm đến những người khổ đau, những kẻ bé mọn, những người bệnh tật, những người bị xã hội đẩy ra bên lề.