Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 321 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12: Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Nam Nữ. Quả thật đây là một ngày vui mừng không chỉ dành riêng cho Hội Thánh khải hoàn nhưng còn là niềm vui chung cho toàn thể Giáo Hội lữ ...

/ 181 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Mt 5: 1-12a: Bài Tin mừng đọc trong thánh lễ mừng Các Thánh Nam Nữ hôm nay, kể ra những người chiếm hữu được hạnh phúc chân thật trên Nước Trời, đó là những người khi sống ở trần thế, đã sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết thương ...

/ 318 / Suy Niệm Hằng Ngày

Góp Phần Cho Nước Trời Phát Triển- Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Lc 13: 18-21: Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh hạt cải, men trong bột để cho chúng ta thấy hình ảnh rất mới về Nước Trời, nhằm khơi lên tinh thần cần thiết để sống thực trạng Nước Trời....

/ 162 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời......

/ 650 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ý Thức Ơn Gọi Của Chúng Ta - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Thánh Simon và Giuđa mừng chung một ngày bởi vì các ngài đã cùng nhau hoạt động tông đồ để hoán cải dân ngoại....

/ 151 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 12-19: Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu đặt mười hai vị tông đồ làm nền tảng xây dựng Hội thánh Chúa, trong đó có thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo mà chúng ta kính nhớ hôm nay......

/ 566 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa......

/ 297 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tìm Nước Trời - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 54-59: Lời Chúa ngày hôm nay gọi mời chúng ta biết dùng những khôn ngoan, kinh nghiệm của thời cuộc để khám phá, đào sâu và đọc ra được những dấu chỉ của thời đại....