Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1720 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu sau Lễ Tro Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15: Mỗi người trong gia đình chúng ta hãy xét lại mối tương quan của mình với Chúa và với Lời Chúa. Chúng ta giữ chay vì lề luật hay vì lòng yêu mến Chúa?
/ 1583 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 14-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê...
/ 2379 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Chúa Giêsu gọi các môn đệ “Các anh em hãy theo Thầy” một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy: Lên đường cùng Thầy chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ.

/ 1509 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17:  Chúa Giêsu vẫn đang ở với Giáo Hội của Người. Giáo Hội vẫn tiếp tục tăng trưởng bằng những cách thế và dưới những hình thức mà chúng ta phải có đôi mắt đức tin mới cảm nhận được.
/ 1771 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương những anh chị em khuyết tật. Chính Chúa Giêsu đã luôn ưu ái và quan tâm đến những người khổ đau, những kẻ bé mọn, những người bệnh tật, những người bị xã hội đẩy ra bên lề. 
/ 1646 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để sống trong ơn Chúa. Muốn được sống trong tâm tình con Chúa, phải luôn có thái độ sám hối, ăn năn, làm việc lành phúc đức.

/ 1885 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 13-21: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Đây là điều quan trong để mỗi Kitô hữu chúng ta biết biện phân và sử dụng của cải cách đúng mực.
/ 1869 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 1-7:  Có những nỗi sợ làm cho chúng ta trở nên nhân đạo hơn, thánh thiện hơn. Nhưng cũng có những cái sợ làm cho đời sống của chúng ta trở thành ích kỷ hơn, tội lỗi hơn.