Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 293 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 23-30: Lời Chúa của ngày hôm nay lại đối nghịch với quan điểm mà xã hội thường nghĩ. Chính Chúa Giêsu đã đưa ra một bài học về giá trị tiền của để cảnh báo cho cả người giàu lẫn người nghèo......

/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh
/ 475 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 16-22: Khi Chúa Giêsu nói với anh: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”...

/ 120 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 19: 13-15: Dù đôi khi thái độ đó giúp ta nên thận trọng, nhưng không được quên bỏ câu nói của Đức Giêsu trong Tin Mừng. Nại cớ tôn trọng "tự do khi trẻ lớn khôn", nhưng thực sự lại không xảy ra trường hợp, người ta thường tác động mạnh ...

/ 356 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chung Thủy Và Thủy Chung - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C

Tin Mừng  Mt 19: 3-12:  Hôn nhân là bí tích Chúa thiết lập để nối kết hai tâm hồn nam nữ trong đời sống vợ chồng. Họ sẽ tự do đến với nhau, yêu thương nhau. Họ sẽ sinh con cái và giáo dục chúng nên những Kitô hữu đạo đức....

/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt  19: 3-12: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly...Ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình....

/ 327 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 3-12 “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Đây là điều luật tiên khởi trong hôn nhân Công giáo....

/ 424 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C - Can Đảm Làm Chứng Cho Chúa Kitô Như Thánh Macximilianô Kônbê

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Đức Giêsu liền nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Điều đó cho thấy rằng: tha thứ triền miên, tha thứ không giới hạn…...