Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 534 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17:  Chúa Giêsu vẫn đang ở với Giáo Hội của Người. Giáo Hội vẫn tiếp tục tăng trưởng bằng những cách thế và dưới những hình thức mà chúng ta phải có đôi mắt đức tin mới cảm nhận được.
/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời...
/ 189 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 10-17: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát và cho thấy phải thi hành bác ái trong ngày này...
/ 516 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương những anh chị em khuyết tật. Chính Chúa Giêsu đã luôn ưu ái và quan tâm đến những người khổ đau, những kẻ bé mọn, những người bệnh tật, những người bị xã hội đẩy ra bên lề. 
/ 209 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 54-59: Bài Tin mừng này ghi lại Đức Giêsu khuyến dụ thính gia, hãy để ý đến các dấu hiệu của thời đại mà lo tính công việc của mình trước ngày thẩm phán...

/ 258 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 49-53: Bài Tin mừng này ghi lại lời Đức Giêsu loa báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc thế gian, và mời gọi những ai muốn theo Người cũng phải chung số phận đó...
/ 250 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 39-48: Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người quản lý trung tín để dậy các môn đệ về bài học tỉnh thức và sẳn sàng bằng cách kiên trì và trung thành với trách nhiệm của mình...
/ 271 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Bài Tin Mừng này ghi lại những lời Chúa dạy về việc phải luôn luôn sẵn sàng cho giờ tử giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau...