Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 141 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 7-15: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giê Su huấn dụ các Tông Đồ trước khi sai các ông đi truyền giáo...
/ 507 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Trong cuộc sống nhân sinh, con người dù là ai hay như thế nào... tất cả điều cần đến sự bình an. 

/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 18-26: Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ Phút ấy, bà được khỏi bệnh...
/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"...
/ 312 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh bình và rượu để nhắc nhở các môn đệ của Gioan về cách thức ăn chay: ăn chay trong niềm vui, trong một tâm hồn tràn đầy trông cậy vào Thiên Chúa, chứ không phải làm hình thức bên ngoài
/ 337 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Trang Tin Mừng theo thánh sử Gioan hôm nay chính là một hình ảnh rất đẹp và chân thành mà chính Chúa Giêsu dành riêng cho Tôma và cũng là dành riêng cho mỗi người chúng ta. 
/ 496 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8: Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Người, quyền không phải chỉ trên bệnh tật mà thôi nhưng còn là quyền tha tội nữa. Đây là quyền năng của một Vị Thiên Chúa.

/ 86 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 8: 28-34: Qua phép lạ trừ quỷ này, chúng ta thấy con người đang bị ma quỷ khống chế do tội tổ tông và tội riêng của mỗi người, Chúa Giê-su đã đến đảo ngược tình thế. Người đến với vai trò cứu thế, đến để tiêu diệt nước của ma quỷ và khai mạc thời thiên sai, thời cứu độ muôn dân...