Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 97 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 8: 1-10: Trong hai trình thuật, tác giả dùng những từ, thành ngữ giống nhau hay tương đương để miêu tả những động tác của Đức Giê-su khi Người làm phép lạ: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ....

/ 334 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8:1-20: Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng....

/ 429 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Chúa Chữa Lành Cho Ta - Thứ Sáu tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 31-37: Tin Mừng Mác-cô thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị câm điếc....

/ 91 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 31-37: Chúa chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bày việc Chúa Giê-su đến cứu độ nhân loại bằng cách chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca ...

/ 451 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 31-37:  Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô không chỉ tường thuật lại cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm điếc thể lý, mà Chúa còn chữa lành cả bệnh câm điếc tâm lý, và nhất là chữa lành câm điếc tâm linh....

/ 529 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm Tin Của Người Ngoại - Thứ Năm tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô miêu tả ngay từ những chương đầu cho đến hôm nay, ngài nhắm đến một mục tiêu duy nhất là cho mọi người thấy và nhận biết Chúa Giêsu là ai....

/ 234 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi......

/ 354 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Tin Mừng chỉ là câu chuyện điển hình cho cái khái quát rộng lớn hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu: là mang Tin Mừng đến cho muôn dân.  ...