Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 631 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43.45-46: Đoạn Tin Mừng trên thuật lại hình ảnh dụ ngôn những tá điền sát nhân. Chính lòng ghen tỵ, thù hận đã đẩy đưa những tá điền nhuốm máu, giết hại các đầy tớ và người con của chủ vườn nho. Hình ảnh chủ vườn nho được liên ...

/ 234 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Mt 21: 33-43. 45-46: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một Con người được sai đi để thu hoa lợi vườn nho mà các người thợ làm vườn nho đã giết, để dẹp bỏ đi. Đây là lời loan báo về chính cái chết của Người......

/ 835 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C - Xin Đừng Vô Cảm

Tin Mừng Lc 16:19-31: Trang bài Tin Mừng hôm nay, sở dĩ người phú hộ không được vào Nước Trời, vì ông đã không tỏ lòng thương xót đối với Ladarô, cho dù đó chỉ là một chút nhỏ nhoi dành cho con người khốn khổ ngày ngày lê lết ăn mày trước cổng nhà ...

/ 943 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31:  Tin Mừng thuật lại một câu chuyện thật có hậu, có hậu ở đây không phải là người lành được sống, kẻ dữ phải chết. Nhưng cả hai cùng chết với cái kết bất ngờ, người được đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, kẻ được Ápraham khuyên ...

/ 327 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 16: 19-31: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về Lazarô, người nghèo ở trước cửa, nhà người phú hộ xấu... để cho chúng ta hiểu rằng. Không nên đặt cọc trên trần gian.......

/ 704 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Và Phục Vụ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Tin Mừng Mt 20: 17-28: Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra mối bận tâm lớn lao nhất của Ngài chính là vâng phục thánh ý Chúa Cha ...

/ 599 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Một cử chỉ mà chúng ta làm cho người anh chị em để mong được trả ơn, thì không mang lại ý nghĩa cao đẹp và không mang gì cho hạnh phúc đích thực....

/ 257 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải......