Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 465 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tập Sống Như Gioan - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A

Tin Mưng Mt 11:11-15: Tin Mừng hôm nay góp một nét vẽ khắc họa nên chân dung Gioan Tẩy Giả: Chúa Giêsu xác nhận ông là người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ ; ông là hiện thân của ngôn sứ Êlia với sứ mạng kêu gọi người ta sám hối để ...

/ 136 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11: 11-15: Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin mừng chưa đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa mới đủ điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận nại kiên trì và nỗ lực không ...

/ 405 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."...

/ 363 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A - Hãy Đến Với Chúa Để An Bình

Tin mừng Mt 11: 28-30: Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Với lời mời gọi đầy yêu thương, Chúa đề nghị chúng ta hãy chuyển đổi gánh nặng của cuộc đời bằng ách êm ái, gánh nhẹ nhàng của Chúa. ...

/ 67 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 18: 28-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su mời gọi người ta đến với Người và làm môn đệ của Người. ...

/ 179 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 18: 12-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên để trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và niềm vui vì tội nhân trở về......

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin mừng Tin mừng Lc 1: 26-38: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông, và do đó không có những tội riêng nữa.Theo luật chung, loài người ai cũng đều phải liên đới trách nhiệm với tội tổ tông do E-dam và E-va: "Đời cha ...

/ 274 / Suy Niệm Hằng Ngày

Con Tim Thổn Thức Của Chúa - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Chúa Giêsu thấy dân chúng là những con người đang "tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn" . Và khi Chúa nhìn thấy tình trạng đó, nên Chúa động lòng thương dân....