Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 2467 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43.45-46: Chúa Giêsu chỉ mong muốn một điều là làm cho các thượng tế và người Pharisiêu nhận ra người là Thiên Chúa thật, Người đến trần gian này để đem lại ơn cứu độ không chỉ cho họ mà cho tất cả mọi người. 
/ 1867 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Lc 16: 19-31: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về Lazarô, người nghèo ở trước cửa, nhà người phú hộ xấu... để cho chúng ta hiểu rằng. Không nên đặt cọc trên trần gian....
/ 2501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31: Dụ ngôn này, trước hết, mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho tha nhân vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người ấy là láng giềng của chúng ta hay một người ăn xin vô danh. 
/ 1609 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
/ 2018 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Chúa Giêsu muốn dạy các ông về cung cách của người lãnh đạo: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”
/ 1052 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
/ 1703 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23: 1-12:  Chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận sự thật về sự yếu kém, hèn hạ của mình, để mở ra với sự thật về vị Thiên Chúa đã hạ mình cứu chúng ta khỏi bàn tay ác thần.
/ 1699 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em...