Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 827 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay C

Tin mừng Ga 4: 43-54: Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samari ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê và cũng tự mạc khải qua phép lạ chữa bệnh nguy tử cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua.
/ 958 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay B

Tin mừngGa 4: 43-54: Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samari ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê và cũng tự mạc khải qua phép lạ chữa bệnh nguy tử cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua.
/ 1034 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 4: 24-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu, giải thích cho người đồng hương biết: Người là Đấng Thiên Sai, nhưng không đến để kết án mà để tha thứ và cứu chữa những ai tin vào Người...
/ 1754 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Chay B - Vững Bước Trong Sự Thật

Tin Mừng Luca 4: 24-20: Nói lên việc dân làng từ chối tiếp nhận Lời Ngài, nói rõ hơn họ từ chối chấp nhận con người của Ngài và phản ứng của Chúa Giêsu trước sự chai lỳ cứng lòng của họ...