Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 570 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay C

Tin mừng Ga 5: 1-16: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại, gần bên hồ. Đây là chủ đề về nước sông, nước ban sự sống. Hãy nghe mạc khải này trong viễn tượng của ngôn sứ Edêkiel...
/ 1327 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay B

Tin mừng Ga 5: 1-16: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại, gần bên hồ. Đây là chủ đề về nước sông, nước ban sự sống. Hãy nghe mạc khải này trong viễn tượng của ngôn sứ Edêkiel...