Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 622 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Yêu thương trở thành điều răn mới - mới vì Chúa Giêsu đòi mọi người phải yêu nhau như Người đã yêu mọi người. Như vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu. 
/ 749 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Thánh Năm C

Tin mừng Ga 13: 1-15: Trình thuật chi tiết này về những sự kiện và cử chỉ của Chúa Giêsu không phải là không có ý nghĩa. Khi. cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Chúa Giêsu làm những cử chỉ của người nô lệ...
/ 887 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 26: 14-25 Giuđa dùng sự tự do và sự khôn ngoan của lý trí không hợp với ý Chúa nên ông lãnh hậu quả đau đớn.
/ 1113 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Thánh Năm B

Tin mừng Ga 13: 1-15: Trình thuật chi tiết này về những sự kiện và cử chỉ của Chúa Giêsu không phải là không có ý nghĩa. Khi. cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Chúa Giêsu làm những cử chỉ của người nô lệ...
/ 1233 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhiều hơn hết, đã thuật lại việc Người cúi xuống rửa chân cho các tông đồ đang khi dùng bữa ăn cuối cùng với các ông. Vào thời Chúa Giêsu, rửa chân cho người khác là một công việc rất thấp kém...
/ 3391 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh B - Bài học yêu thương

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Trong khung cảnh ấm cúng của bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn ta thấy Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu khiêm hạ của mình cho các môn đệ yêu quý...
/ 1515 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 26: 14-25 Giuđa dùng sự tự do và sự khôn ngoan của lý trí không hợp với ý Chúa nên ông lãnh hậu quả đau đớn.
/ 2501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh B - Đừng hèn nhát như Giuđa

Tin mừng Mt 26: 14-25 Một không khí u buồn khi Chúa Giêsu tiên báo rằng một người trong các ông sẽ nộp Ngài.