Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1962 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng này là suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Vì thế đặt bài Tin Mừng này vào trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh...
/ 628 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người yêu thương chúng ta nhất? Người yêu thương chúng ta thì nhiều, nhưng có lẽ chưa có ai dám hy sinh mạng sống của họ cho chúng ta!
/ 1138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh B

Tin mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng này là suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Vì thế đặt bài Tin Mừng này vào trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh...
/ 1195 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.