Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1420 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21: Bởi Chúa là tình yêu - một tình yêu đích thực làm kiểu mẫu cho tình yêu của chúng ta. Vì thế, ta hãy bắt chước Chúa mà yêu nhau chân thực bằng một tình yêu trao hiến và biết chia sẻ.
/ 960 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người yêu thương chúng ta nhất? Người yêu thương chúng ta thì nhiều, nhưng có lẽ chưa có ai dám hy sinh mạng sống của họ cho chúng ta!
/ 1534 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.