Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1012 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 1-10:   Trong mỗi lần hiện ra với ba trẻ nhỏ: Lucia, Giaxinta và Phanxicô, tại Fatima, Bồ Đào Nha, Mẹ Maria đều mang đến cho nhân loại những sứ điệp qua trung gian các em nhỏ này.
/ 1385 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 1-10: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta bảo thật các ngươi: ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên...