Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 597 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh C

Tin mừng Ga 15:26-16,4 Chính Người đã từng bênh vực con người, để cứu giúp con người thoát khỏi tội lỗi, bệnh tật hay sự chết và ma quỷ.
/ 988 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Thánh Thần hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cô đơn. Người an ủi những lúc chúng ta đau buồn. Người che chở khi chúng ta gặp nguy hiểm. Người vạch rõ cho chúng ta thấy những cạm bẫy xảo quyệt của thế gian...
/ 1267 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Yêu Thương Nhau - Suy Niệm Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 15: 9-17: Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là nền tảng của niềm tin, là chìa khóa mở ra chiếc cầu của ơn cứu độ giữa Thiên Chúa và con người, giữa thời gian vĩnh cửu. 

/ 1618 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B - Đấng bảo trợ đến

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Khi Đấng Bảo Trợ đến. Chúa Giêsu có hai người phụ tá - có thể nói đó là: Chúa Thánh Thần (ở đây được gọi là Parakletos là Đấng bảo trợ, giúp đỡ hay an ủi) và các môn đệ...
/ 1412 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Thánh Thần hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cô đơn. Người an ủi những lúc chúng ta đau buồn. Người che chở khi chúng ta gặp nguy hiểm. Người vạch rõ cho chúng ta thấy những cạm bẫy xảo quyệt của thế gian...
/ 1044 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15:26-16,4 Chính Người đã từng bênh vực con người, để cứu giúp con người thoát khỏi tội lỗi, bệnh tật hay sự chết và ma quỷ.
/ 1392 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu mến tha nhân, đó là một điều răn và cũng là một đòi buộc quan trọng đối với những ai giữ đạo và sống đạo. Đây là điều ai cũng có thể làm, kể cả những người yếu hèn và tội lỗi.

/ 1068 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Ở Lại Trong Tình Yêu và Sinh Hoa Kết Trái

Tin mừng Ga 15: 9-17: Tất cả đời sống yêu thương của Kitô hữu chủ yếu tuôn trào từ xác tín nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước : "Chính Người đã yêu thương chúng ta" . Vị Thiên Chúa chịu đóng đinh là sự biểu lộ trọn vẹn tình yêu này.