Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 2963 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 9-17: Chính Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ Người một giới Răn mới mà Người nhắc đi nhắc lại: “Điều răn của Thầy là: anh em hãy thương nhau như Thầy đã thương anh em; Điều Thầy truyền cho anh em là: anh em hãy thương nhau”.

/ 1844 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Ở Lại Trong Tình Yêu và Sinh Hoa Kết Trái

Tin mừng Ga 15: 9-17: Hội thánh là một cộng đồng yêu thương, tại đó người ta sống điều răn mới. Đức Giêsu đang nhắc lại cho các môn đệ việc rửa chân : "Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"

/ 1609 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Yêu Như Chúa Yêu

Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu như Chúa yêu. "Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em". Đó là một tình yêu mở ra cho hết mọi người không giới hạn cũng chẳng trừ ai.

/ 1262 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17:   Tin mừng của mùa Phục sinh giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa ngang qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

/ 1631 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Tin Mừng hôm nay thuật lại sứ vụ của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã khấn xin Chúa Cha ban cho các môn đệ của Chúa.
/ 1867 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Thánh Thần hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cô đơn. Người an ủi những lúc chúng ta đau buồn. Người che chở khi chúng ta gặp nguy hiểm. Người vạch rõ cho chúng ta thấy những cạm bẫy xảo quyệt của thế gian...
/ 2340 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Yêu Thương Nhau - Suy Niệm Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 15: 9-17: Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là nền tảng của niềm tin, là chìa khóa mở ra chiếc cầu của ơn cứu độ giữa Thiên Chúa và con người, giữa thời gian vĩnh cửu. 

/ 2588 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B - Đấng bảo trợ đến

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Khi Đấng Bảo Trợ đến. Chúa Giêsu có hai người phụ tá - có thể nói đó là: Chúa Thánh Thần (ở đây được gọi là Parakletos là Đấng bảo trợ, giúp đỡ hay an ủi) và các môn đệ...