Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 695 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ghi dấu lại cho chúng ta thấy một bài học quan trọng về sự khiêm tốn, một tinh thần nhỏ bé trong phục vụ.
/ 439 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên A

Tin mừng Mc 9: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 947 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...
/ 779 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên C - Đừng Gian Ác Như Hêrôđê

Tin Mừng Mt 14: 1-12: Người Kitô hữu được mời gọi sống hướng về Chúa, kết hợp với Chúa, trở thành một Chúa Kitô thứ hai cho anh em. Nhưng đó là để giúp anh em đến với Chúa, chứ không dừng lại nơi mình.

/ 945 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-23: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có thể coi là ngày sinh nhật của Giáo Hội. 

/ 1235 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 28-31:  Mỗi giây phút sống, chúng ta đều phải chọn lựa, từ những điều quan trọng cho cả đời, cho đến những việc nhỏ nhặt thoáng qua. Tất cả đều  phải trải qua “bàn sàng” chọn lựa.
/ 688 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C - Phần Thưởng Cho Kẻ Bỏ Mọi Sự Theo Thầy

Tin Mừng Mc 10: 28-31:  Tin mừng thuật lại cho chúng ta cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Những hành động và lời nói của Chúa khiến chúng ta hâm mộ nhưng đôi khi cũng làm cho chúng ta bất ngờ vì khác hẳn với lối sống thông thường của thế gian.
/ 1138 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 17-27: khi Chúa đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến bảo anh: “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta đã bỏ cuộc.