Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 878 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên B - Thiên Chúa Là Cha Yêu Thương

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Đạo Công Giáo của chúng ta thật hạnh phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là đặc ân cao quý mà nhờ Đức Giêsu mặc khải, chúng ta mới biết và dám thưa với Thiên Chúa “Ápba - Cha”.

/ 1036 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ...