Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1417 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: Chúa Giêsu vừa dạy cho các môn đệ một nguyên tắc “vàng” cho cuộc sống: hãy làm điều mà họ muốn người khác làm cho mình. 
/ 2388 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên B - Cho Và Nhận

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14:   Người môn đệ của Chúa Giêsu trong mọi tình huống phải luôn vượt qua thế gian lẽ thường tình để đi bước trước, để trở nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo

/ 1601 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên B - Khuôn Vàng Thước Ngọc

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: Hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra kim chỉ nam cho các môn đệ và cũng cho mỗi người chúng ta là: hãy muốn và làm điều tốt cho tha nhân trước khi thi hành điều tốt cho chính mình.

/ 2165 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!”...