Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1576 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

/ 1114 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khôn như rắn - Đơn sơ như bồ câu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biết trước trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng, các Tông đồ sẽ gặp bách hại, thất bại, ghen ghét và chống đối. Sự chống đối này còn xảy ra ngay trong gia đình nơi thân thương gần gũi với mình...

/ 894 / Suy Niệm Hằng Ngày

Số Phận Người Môn Đệ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Đức Giêsu. Nếu muốn là các môn đệ của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã chỉ ra với những hệ lụy là bị thế gian căm ghét

/ 1113 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.