Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1532 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi từng người chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Chúng ta là những người đã và đang theo Chúa, là những môn đệ của Chúa, nhưng chúng ta có thật sự xác tín được điều đó chưa? Chúng ta có được sự xác tín như Mẹ Maria đã xác tín và tin tưởng vào Chúa không?

/ 2034 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên B - Đừng Sợ

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta phải mạnh mẽ, dạn dĩ sống niềm tin của mình giữa những xô bồ trần thế

/ 1461 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Sợ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về Đức Giêsu. Hãy can trường tín thác nơi Chúa. Hãy tin tưởng vào Đức Giêsu vì Ngài đã thắng thế gian. 

/ 1570 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời