Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 3108 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta - những người đang vất vả mang gánh nặng nề, nhất là vất vả và gánh nặng nề khi sống các giá trị Tin Mừng - hãy đến cùng Người, Người sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 

/ 2174 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Chúng ta không thể hiểu và đón nhận người khác nếu chúng ta không có một tương quan với người đó. Cũng vậy, chúng ta không thể hiểu và đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu nếu chúng ta không có một tương quan với Người.

/ 1835 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thiên Chúa Luôn Nhẫn Nại - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 12: 14-21:  Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu, của lòng nhân từ, quảng đại và nhẫn nại khi tha thứ cho kẻ thù và chữa lành bệnh tật cho những ai chạy đến với Ngài, bởi vì tâm hồn Ngài tràn đầy Thiên Chúa. 

/ 1790 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng trên diễn tả cho ta thấy những người Pharisêu cảm thấy bực tức, ghen ghét trước sự giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu, nên họ có ý định làm hại Chúa Giêsu.

/ 2701 / Suy Niệm Hằng Ngày

Con Người Làm Chủ Ngày Sabat - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 12: 1-8:  Giữ Luật phải đem lại cho con người hạnh phúc, phải đi với lòng nhân. Giữ Luật mà cứng nhắc, thiếu lòng nhân, lòng bao dung, thì đó là thứ hy lễ Chúa không cần

/ 1951 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn...

/ 2879 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Học Suốt Đời Của Người Kitô Hữu - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 11: 28-30  Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Đến không phải để Ngài cất khỏi nỗi khó khăn ấy mà là để Ngài ban sức cho chúng ta để chúng ta đủ sức gánh vác và vượt qua.

/ 2283 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng