Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 463 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng trên diễn tả cho ta thấy những người Pharisêu cảm thấy bực tức, ghen ghét trước sự giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu, nên họ có ý định làm hại Chúa Giêsu....

/ 419 / Suy Niệm Hằng Ngày

Con Người Làm Chủ Ngày Sabat - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 12: 1-8:  Giữ Luật phải đem lại cho con người hạnh phúc, phải đi với lòng nhân. Giữ Luật mà cứng nhắc, thiếu lòng nhân, lòng bao dung, thì đó là thứ hy lễ Chúa không cần ...

/ 714 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn......

/ 661 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Học Suốt Đời Của Người Kitô Hữu - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 11: 28-30  Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Đến không phải để Ngài cất khỏi nỗi khó khăn ấy mà là để Ngài ban sức cho chúng ta để chúng ta đủ sức gánh vác và vượt qua....

/ 652 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...

/ 562 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - Trở Nên Bé Mọn Mỗi Ngày

Tin Mừng Mt 11: 25-27  Người bé mọn là người nhận thức được những giới hạn của chính mình trước ân huệ cao quý đến từ Thiên Chúa. Đây phải là thái độ cần có đối với những ai muốn lãnh nhận mầu nhiệm Nước Trời....

/ 477 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn...

/ 629 / Suy Niệm Hằng Ngày

Người Tôi Trung Hiền Lành Và Khiêm Tốn - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt, lần này xảy ra ngay giữa Hội Đường và lại vào đúng ngày Sabát. Vì thế, nhân dịp này, những người Pharisêu tính kế lập mưu để tìm cách giết Đức ...