Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1575 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 24-26 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác
/ 1888 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tử Đạo Đời Thường - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 12: 24-26 Ngày hôm nay, Giáo Hội kính nhớ một vị thánh được tôn kính rất nhiều trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo: đó là thánh Lôrenxô.
/ 1871 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 24-26 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác