Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 257 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22:1-14: Trong tiến trình của Tin Mừng Thánh Mát-thêu, dụ ngôn "tiệc cưới" diễn ra ngay giữa thành Giêrusalem, chỉ vài tuần trước ngày Đức Giêsu chịu chết...
/ 1094 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn sống niềm tin với một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng bằng việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người Kitô hữu.
/ 646 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Thực tế, người làm cao khó mà cúi xuống; người có chức vị khó mà phục vụ; người có nhiều danh lợi khó mà trút bỏ. 

/ 387 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C

Tin mừng Mt 23, 23-26:  Bài Tin-Mừng hôm nay đề cập đến hai lời than trách về vấn đề nộp thuế và sự thanh sạch.
/ 936 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! 
/ 806 / Suy Niệm Hằng Ngày

Năng Đến Với Mẹ - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C

Tin mừng Mt 22: 1-14: Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiến trên trời: Một người nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Ngoài việc tượng trưng cho Giáo Hội, người nữ ấy còn tượng trưng cho Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.
/ 366 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C

Tin mừng Mt 22:1-14: Trong tiến trình của Tin Mừng Thánh Mát-thêu, dụ ngôn "tiệc cưới" diễn ra ngay giữa thành Giêrusalem, chỉ vài tuần trước ngày Đức Giêsu chịu chết...
/ 894 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn của đoạn Tin Mừng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương và quãng đại với tất cả mọi người. Ngài luôn dọn sẵn những bữa ăn trang trọng để thiết đãi con người, đó chính là bữa ăn hạnh phúc, bữa ăn của ơn cứu độ.