Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1474 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Thực tế, người làm cao khó mà cúi xuống; người có chức vị khó mà phục vụ; người có nhiều danh lợi khó mà trút bỏ. 

/ 1587 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! 
/ 1189 / Suy Niệm Hằng Ngày

Năng Đến Với Mẹ - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C

Tin mừng Mt 22: 1-14: Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiến trên trời: Một người nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Ngoài việc tượng trưng cho Giáo Hội, người nữ ấy còn tượng trưng cho Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.
/ 1674 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn của đoạn Tin Mừng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương và quãng đại với tất cả mọi người. Ngài luôn dọn sẵn những bữa ăn trang trọng để thiết đãi con người, đó chính là bữa ăn hạnh phúc, bữa ăn của ơn cứu độ.
/ 1288 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nhỏ Bé Thôi! Nhỏ Bé Thôi! - Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Dù nhỏ bé xấu xí nghèo hèn đến đâu, con người đều có phẩm giá và nhân vị vì họ được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa.

/ 1310 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

/ 2530 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng nản lòng, hãy quay về như Augustino - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 23, 23-26: Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính một vị thánh có thể nói là “rất khác” với các đấng thánh bình thường. Ngài là một con người lêu lổng, phóng túng, ăn chơi trác táng, ngang tàng, khó dạy…
/ 1807 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Rõ ràng, đó là vì thái độ sống giả hình, gian dối của họ. Các kinh sư, các người Pharisêu được xem là những thành phần được trọng vọng trong đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ....