Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1944 / Suy Niệm Hằng Ngày

Có sao sống vậy - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 11: 42-46: Tin Mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án của Chúa đối với thái độ vụ hình thức. Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật, không thi hành công bằng và tình yêu thương....
/ 1699 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 42-46: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ...
/ 3385 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng

Tin Mừng Mt 18:1-5: "Con cố gắng mỉm cười khi phải đau khổ… để Chúa nhân lành như bị lừa bở dáng vẻ bề ngoài, cũng không biết rằng con phải đau khổ"

/ 2442 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng

Tin Mừng Mt 18:1-5: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các Tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ, để kêu gọi chúng ta biết sống chân thật trước mặt Thiên Chúa và với bản thân. Như vậy, Chúa Giêsu đã tuyên bố tinh thần trẻ thơ là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời.