Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 658 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 17-24  Ngoài Chúa ra, tất cả niềm vui trần thế đều rất mau qua. Tiền bạc, vật chất rồi cũng qua, địa vị danh vọng cao sang nơi thế trần rồi cũng sẽ mất. Mọi sự sẽ không còn tồn tại, khi chúng ta giả từ cõi đời chóng qua này.

/ 197 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A

Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin....
/ 391 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 23:27-32:  Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su than trách các luật sĩ và biệt phái về tội giả hình : lo đạo đức bên ngoài mà không lo cho có tâm hồn đạo đức, đạo đức bằng môi miệng bên ngoài mà lòng đầy nhơ nhớp.
/ 679 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 23:27-32: Hôm nay, Đức Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu là những người giả hình, nghĩa là bên ngoài xem ra công chính, nhưng bên trong thì đầy sự gian dối. 
/ 744 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13 Cuộc sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.
/ 648 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Mà Xem - Suy Niệm Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1: 35-42:   “Hãy đến mà xem” … đó là lời mời gọi dành cho tất cả những tâm hồn khao khát tìm kiếm gặp gỡ Chúa. 

/ 350 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19:45-48: Bài tin mừng hôm nay, qua việc Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán, và việc giảng dạy trong đền thờ, dạy chúng ta phải biết phụng thờ Thiên Chúa cách xứng đáng khi chúng ta đến nhà thờ.

/ 729 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33: Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.