Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 819 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 23:27-32:  Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su than trách các luật sĩ và biệt phái về tội giả hình : lo đạo đức bên ngoài mà không lo cho có tâm hồn đạo đức, đạo đức bằng môi miệng bên ngoài mà lòng đầy nhơ nhớp.
/ 1027 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 23:27-32: Hôm nay, Đức Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu là những người giả hình, nghĩa là bên ngoài xem ra công chính, nhưng bên trong thì đầy sự gian dối. 
/ 1159 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13 Cuộc sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.
/ 1016 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Mà Xem - Suy Niệm Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1: 35-42:   “Hãy đến mà xem” … đó là lời mời gọi dành cho tất cả những tâm hồn khao khát tìm kiếm gặp gỡ Chúa. 

/ 1360 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33: Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.

/ 720 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 17-24 Các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi đi thực tập rao giảng Tin Mừng, các ông đã trở về với rất nhiều chiến công, và ngay cả đến ma quỷ cũng phải quy phục các ông.

/ 1625 / Suy Niệm Hằng Ngày

Muốn Nên Hoàn Thiện - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng Mt 23:27-32: Trang Tin Mừng trong ngày lễ Thánh Augustinô, ta thấy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sống theo vẻ bề ngoài, nhưng sống theo sự thật trong tương quan với chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, nhất là khi bố thí, cầu nguyện và ăn chay. 
/ 839 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng Mt 23:27-32:  Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su than trách các luật sĩ và biệt phái về tội giả hình : lo đạo đức bên ngoài mà không lo cho có tâm hồn đạo đức, đạo đức bằng môi miệng bên ngoài mà lòng đầy nhơ nhớp.