Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1096 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 1: 14-20  Tin vào Tin Mừng, là lời mời gọi chúng ta đặt trọn niềm phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.

/ 371 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô

/ 1018 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 22-30  Ông nhắc lại: ông không phải là Đấng Kitô – Đấng được sai đến để cứu chuộc nhân loại, sẽ làm phép rửa trong nước và Thánh Thần. 

/ 400 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 1047 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 12-16  Chúa Giêsu dành cử chỉ yêu thương chữa lành bệnh tật cho người phong hủi là dấu chỉ yêu thương dành cho những người bất hạnh, đau khổ bị xã hội bỏ rơi. 

/ 440 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Lc 4:14-22 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

/ 1403 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:14-22  Chúa đang hiện diện nơi chính người thân của mình mà ta không nhớ để săn sóc, ủi an. Công việc truyền giáo phải được bắt đầu từ chính căn nhà của mình rồi tiếp nối đến cuộc sống xung quanh.

/ 967 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nay ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.