Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 283 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng A - Xin Chúa Mở Mắt Đức Tin

Tin mừng Mt 9: 27-31   Qua phép lạ mở mắt cho hai người mù của Chúa Giêsu khơi lên niềm hy vọng cứu độ của toàn thể nhân loại....

/ 123 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa Như ANDRÊ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22 Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay....

/ 405 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng ...

/ 101 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21:21-28: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh tượng biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chớ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các tinh tú ...

/ 468 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 20-28: "Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”​...

/ 368 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên Vững Làm Chứng Cho Chúa - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 12-19:  Cuộc chiến càng cam go thì vinh quang càng rực rỡ...

/ 501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Phù Vân Tất Cả Chỉ Là Phù Vân - Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 5-11:  Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng tự mãn, đừng bám víu vào vật chất, nhưng hãy tỉnh thức bám víu lấy của cải thiêng liêng là Lời Chúa, các bí tích, nhất là tích Thánh Thể...

/ 330 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Dọn Đền Thờ Cho Sạch Sẽ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 19:45-48: Người nói với họ : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” ...