Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 383 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 27-33 “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, câu hỏi mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi xưa cũng là câu hỏi mà Người muốn mỗi người chúng ta phải trả lời....

/ 113 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 22-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người mù ở Bết-xai-đa để làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giê-su......

/ 396 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 22-26: Chúa Giêsu nói: “Các con có mắt mà chẳng thấy”. Đó là lúc chúng ta bị mù thiêng liêng. Chúng ta thường nghe nói: con người bị mù quáng vì dục vọng, vì tham lam, vì giận dữ, vì ghen tương hay thành kiến....

/ 420 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh Men Xấu - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8:14-21:   Tin Mừng hôm nay liên quan đến phép lạ hóa bánh ra nhiều mà thánh sử Marcô đã tường thuật trước đó (Mc 8,1-10). Phép lạ ấy chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu....

/ 379 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là… bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu....

/ 108 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cảm nghiệm tình yêu Chúa để đừng đòi dấu lạ nữa - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 11-13:    Chúa Giêsu không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội Cha. Ngài đã ở lại trên thập giá như một người có vẻ thua cuộc… Chúa không bao giờ làm dấu lạ để thúc bách người ta tin nhận....

/ 131 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời....

/ 291 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Vụ Hình Thức - Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Thường Niên A

Tin Mừng Mc 7: 1-13  Điều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài, đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với lề luật do ...