Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 544 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11: Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha.
/ 443 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16: 29-33: Với tiếng vang trong ơn thánh của mùa Phục Sinh chúng ta tuyên xưng như lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gợi lên trong Thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2020: “Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã phục sinh!”.
/ 487 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 9-17: Chúa Giêsu đáp lại tình yêu của Chúa Cha bằng cách thi hành ý muốn của Chúa Cha. Người cũng mong muốn các môn đệ đáp lại tình yêu của Người bằng cách tuân giữ các điều răn của Người.
/ 507 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Phục Sinh năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14: 27-31: Người không đem chúng ta ra khỏi những thảm hoạ mà chúng ta phải đối diện nhưng Người cho ta thấy kết cục của những thảm hoạ gây ra cho chúng ta là sự thất bại.
/ 502 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14:  Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã trở thành của lễ giao hoà giữa chúng ta với Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
/ 534 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 35-40:  Cuộc sống làm người ở đời chẳng mấy dễ dàng. Con người lúc nào cũng phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống
/ 589 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:7-15 : Người Kitô hữu chúng ta không tôn thờ đau khổ. Nhưng chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, giúp cho chúng ta khám phá ra sức mạnh của tình yêu huyền nhiệm mà Thiên Chúa dành cho con người. 
/ 181 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...