Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 380 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 9-17: Chúa Giêsu đáp lại tình yêu của Chúa Cha bằng cách thi hành ý muốn của Chúa Cha. Người cũng mong muốn các môn đệ đáp lại tình yêu của Người bằng cách tuân giữ các điều răn của Người.
/ 437 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Phục Sinh năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14: 27-31: Người không đem chúng ta ra khỏi những thảm hoạ mà chúng ta phải đối diện nhưng Người cho ta thấy kết cục của những thảm hoạ gây ra cho chúng ta là sự thất bại.
/ 412 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14:  Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã trở thành của lễ giao hoà giữa chúng ta với Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
/ 388 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 35-40:  Cuộc sống làm người ở đời chẳng mấy dễ dàng. Con người lúc nào cũng phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống
/ 454 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:7-15 : Người Kitô hữu chúng ta không tôn thờ đau khổ. Nhưng chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, giúp cho chúng ta khám phá ra sức mạnh của tình yêu huyền nhiệm mà Thiên Chúa dành cho con người. 
/ 128 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
/ 388 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8:  Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là thời gian nhắc nhớ việc Chúa đã chiến thắng tử thần để mang lại cho chúng ta sự sống mới.
/ 440 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 11-18: Bà Maria Mácđala không nhận ra Chúa có thể là vì bà cứ cố nhìn về hướng cô đơn, mất mát và tuyệt vọng.