Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 295 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 27-28 Phúc làm mẹ Đức Giêsu về mặt thể lý thì chỉ một mình Đức Maria. Tuy nhiên, phúc nhờ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thì ai cũng có thể đạt được. 

/ 396 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 5-13  Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn sẽ được Chúa nhận lời bởi Người nói: “cứ xin thì sẽ được”.

/ 378 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 38-42: Chỉ khi để tâm lắng nghe Lời Chúa, thì chúng ta mới có thể thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. 
/ 373 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 10: 25-37: Chúa Giêsu chỉ cho ông bài học tình yêu, qua câu chuyện: "Người Samaritanô nhân hậu". Chúa đã giúp cho ông nhận ra rằng nếu ta khởi sự yêu thương với câu hỏi “Ai là anh em của tôi?” thì chúng ta đang giới hạn tình yêu thương của mình lại...

/ 355 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 13-16: Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới có thể tạo được những mối tương quan đích thực. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người không chỉ rơi vào sa đoạ mà còn cắt đứt mối tương quan với tha nhân.

/ 106 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Tin mừng Mt 18:1-5 Chính nhờ "đường con thơ tin tuởng và phó thác "mà thánh nữ đạt đến tuyệt đỉnh thánh thiện và hoàn tất ơn gọi sống tình yêu và đau khổ. 

/ 357 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5: Trong khi các môn đệ đang bận tâm đến những cái lớn lao của quyền lực, của địa vị, của danh vọng, thì Chúa Giêsu lại muốn các ông trở nên bé nhỏ, tầm thường như một trẻ thơ.

/ 381 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ hai tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 46 - 50: Tin Mừng hôm nay ghi lại những sự kiện được liên kết với nhau bằng danh Chúa: chỉ nhân danh Chúa mà đón tiếp những người bé nhỏ nhất, cụ thể là các em nhỏ, và cũng chỉ nhân danh Chúa, con người mới có thể xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật và làm phép lạ.