Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 88 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên C

Giữa đám đông đang nghe Đức Giêsu giảng, có một phụ nữ, vì cảm phục trước việc Chúa làm phép lạ trừ quỷ câm ngây thơ không biết khen ngợi Chúa thế nào, đã thốt ra câu khen ngợi Mẹ Người: "Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn"....

/ 276 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 27-28 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "...

/ 368 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 5-13 Cầu nguyện thiết thực với đời sống Kitô hữu chúng ta. Làm sao gọi là Kitô hữu mà lại không cầu nguyện. Thế mà việc này lại là thực tế và nó phản ánh thái độ đức tin của chúng ta. ...

/ 296 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 38-42: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."...

/ 164 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 10: 25-37 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trả lời cho luật sĩ biết: “Ai là người thân cận của tôi”. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp mà người dùng dụ ngôn và để cho chính họ trả lời “ai là người thân của tôi”. ...

/ 255 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 13-16: Sau một cơn trọng bệnh thập tử nhất sinh, Phanxicô đã nhận ra sự trống rỗng của cuộc đời, và nhận ra giá trị vĩnh cửu nơi Tin Mừng. Ngài sống xát với Tin Mừng khó nghèo theo gương Chúa Giêsu....

/ 230 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trở Nên Bé Nhỏ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 18:1-5.10   Hôm nay Giáo Hội kính nhớ các Thiên Thần hộ thủ, các ngài hằng nhìn thấy Thiên Chúa và cộng tác với Thiên Chúa nhằm trợ giúp chúng ta trên con đường lữ hành trần thế....

/ 300 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10 Việc Thiên Chúa trao ban cho mỗi người một Thiên thần hộ thủ nói lên tình yêu của Ngài dành để cho con người. Thật vậy, với sự hiện diện của các Thiên thần hộ thủ, con người như được tiếp giáp với Thiên Chúa - Đấng mà mắt ...