Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 242 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay B - Lễ Truyền Tin

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Lễ Truyền Tin được ví như cái nụ hoa, báo hiệu cho bông hoa tươi nở là lễ Giáng Sinh
/ 334 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 7: 7-12: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giêsu dạy về tinh thần cần phải có để lời cầu xin được Chúa nhận lời...
/ 956 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Sứ điệp đoạn Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay mang một sứ điệp rất hiện sinh: Tình máu mủ ruột thịt, và cao sâu hơn là mối tình của Thiên Chúa và con người. 
/ 776 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Tro Năm B

Tin mừng Lc 5: 27-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi Lêvi Mathêu theo mình. Và người tội lỗi đứng dậy, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Ong dọn một bữa tiệc để mừng việc mình hoán cải. 
/ 723 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 27-32: Mùa Chay là mùa của sám hối, mà sám hối không chỉ có nghĩa là trở về với Chúa, nhưng còn là giao hòa với tha nhân nữa. 
/ 1221 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21:  Người môn đệ của Chúa phải thoát ra khỏi hoàn toàn những bận tâm đó để chú tâm duy nhất vào việc rao giảng Tin Mừng. 
/ 520 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời.
/ 1143 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 7: 1-13    Việc tôn thờ Thiên Chúa không dừng lại ở hình thức bên ngoài nhưng phải xuất phát từ bên trong. Cứ đọc kinh thật lớn, miệng cứ lải nhải suốt ngày cũng chẳng ích lợi gì nếu tâm hồn không có lòng yêu mến.