Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 586 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mở đầu Mùa Chay với nghi thức xức tro trên đầu. ...

/ 365 / Suy Niệm Hằng Ngày

Điều Kiện Để Theo Chúa - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 34-39  Ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi thứ tình yêu, hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: tình yêu gia đình, bạn bè và bản thân mình....

/ 356 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8:34 - 9:1 Thiên Chúa không vui thích với những đau khổ, khốn khó của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng chính con đường đau khổ, con đường thập giá để tiêu diệt mọi khổ đau và nhất là sự chết, nhằm đưa con người tiến tới sự sống vĩnh ...

/ 366 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Được Chữa Lành - Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 22-26:   Trong đời sống thường ngày, ước muốn bình an, hạnh phúc vẫn là nỗi khát khao của con người. Chính vì lẽ đó mà con người thường sợ đau khổ, bệnh tật, chết chóc xảy đến với mình....

/ 517 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Thường Niên A - Lòng Người Xấu

Tin mừng Mc 7: 14-23 Tất cả những điều xấu đều không xuất phát từ bên ngoài, nhưng “chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế....

/ 366 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thuốc Đắng Dã Tật - Sự Thật... Mất Đầu - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên A

Tin mừng Mc 6: 14-29: Chân lý là sự thật. Chân lý đến từ Thiên Chúa và đã được mạc khải cho con  người. Chân lý có trong Phúc âm của Chúa Giêsu....

/ 341 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Để bảo vệ chân lý mà Gioan Tẩy Giả phải đối diện với vua Hêrôđê, ông kêu gọi nhà vua thống hối để giữ trọn việc tôn thờ Thiên Chúa, kính tôn giới luật của Ngài và chăm lo cho linh hồn. Vì lý do đó, Gioan bị tống ngục....

/ 323 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghèo Khó Kiểu Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 6: 7-13 Sống nghèo khó triệt để là một mệnh lệnh. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ Chúa Giêsu và để phục vụ cho vương quốc Nước Trời....