Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 27-31 Để được gặp Chúa và được Chúa chữa lành bệnh tật thể xác hay tâm hồn, chúng ta cần phải có một sự khao khát mãnh liệt, dám vượt qua mọi chướng ngại, mọi khó khăn để đến với Chúa và hết lòng kêu xin Người....

/ 327 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 21.24-27: Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá....

/ 312 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loan Báo Tin Mừng Như Thánh Phanxicô Saviê - Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin Mừng Mc 16: 15-20   Khát vọng đem Tin Mừng Chúa đến khắp mọi nơi thường trực trong con tim say nồng truyền giáo của thánh Phanxicô. ...

/ 344 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 16: 15-20 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án......

/ 107 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin Mừng Mc 16: 15-20 Thánh Phan -xi-cô Xaviê là mẫu gương giao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cùng nhìn vào đời sống và sứ vụ giao giảng Tin Mừng của Ngài....

/ 512 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 8: 5-11 Chúng ta vừa bắt đầu Mùa Vọng - mùa của sự mong chờ Chúa đến trong thế gian này. ...

/ 202 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 8: 5-11 Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành bệnh cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng, để trình bày về sứ vụ cứu thế của Đức Ki-tô cho cả những lương dân có lòng tin nữa....

/ 275 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Tin Mãnh Liệt - Suy niệm thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 8: 5-11 Tin Mừng hôm nay kể về viên sĩ quan, người dân ngoại. Ông là một người ngoại đạo, tức không thuộc về Dothái giáo, nhưng tâm hồn lại có đạo hơn ai hết bởi sự chân thành, đơn sơ nhưng mãnh liệt nơi ông....