Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 66 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 8-12 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng nhận Người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
/ 329 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12  Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta giá trị của bài học làm chứng cho danh thánh Chúa: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

/ 88 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 42-46 Những lời chúc dữ chống lại nhóm Pharisêu mà ta sắp suy niệm giáo hội trình bày trước mắt ta lần thứ hai, để nội tâm hoá chúng ta, bằng cách áp dụng cho chính ta, chứ không chỉ áp dụng cho kẻ khác.
/ 480 / Suy Niệm Hằng Ngày

Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Gapriel - Raphael - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 47-51: Các thiên thần của Thiên Chúa là sứ giả được Thiên Chúa gửi đến cùng đồng hành trợ giúp con người trong mọi hoàn cảnh đời sống, thể hiện tình yêu, lòng thương xót, bác ái vị tha.

/ 200 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Mattheu Tông Đồ - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” 
/ 288 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” 
/ 105 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ga 3: 13-17 Trong trí óc của chúng ta, Thánh Giá liên kết với ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
/ 429 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 13-17  Thập giá Chúa Giêsu không chỉ phơi bầy tội lỗi của con người, nhưng còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người.