Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 247 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Thưa Ngài, Ngài muốn, là Ngài chữa tôi khỏi bệnh.
/ 440 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật cho con người.
/ 578 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 41-51: Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này trong ngày lễ tôn kính Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ hôm nay, nhằm nhắc nhớ chúng ta về sự cộng tác của Mẹ Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.
/ 513 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên A - Lễ Thánh Tâm Chúa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-30: Tin Mừng hôm nay chứa đựng hai bài học ngọt ngào, êm dịu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, đồng thời, qua các ngài là cho mỗi người chúng ta. 
/ 446 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12: Trang Tin Mừng hôm nay cũng nói cho chúng ta về hiến pháp của Nước Trời. Và những ai muốn vào Nước Trời, muốn sống trong vương quốc Giêsu thì phải thực thi những điều hiến pháp chỉ dẫn.
/ 357 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 38-44: Chúa Giêsu lên án người Pharisêu vì họ hay khoe khoang và ta đây. Họ muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của mình để ca tụng. 
/ 635 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 35-37:  Mầu nhiệm Chúa Giêsu có một ngôi vị nhưng hai bản tính vừa là Chúa lại vừa là người thật không dễ gì có thể hiểu thấu đáo được. 
/ 84 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14: 21-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ về hoàn cảnh sinh hoạt sau khi Người chia tay...