Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1041 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Tro - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 9: 22-25 Người Kitô hữu luôn có muôn vàn sự chọn lựa: tình yêu, gia đình, bạn bè, cuộc sống, sự nghiệp, tiền bạc tương quan và nhiều sự chọn lựa khác nữa.
/ 735 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mồng Hai Tết Tân Sửu - Kính Nhớ Tổ Tiên

Năm Tân Sửu, năm Con Trâu, nhớ về Con Trâu đã một thời đồng lao cộng khổ với cuộc sống của những người nông dân, làm chúng ta nhớ đến ông bà cha mẹ chúng ta cũng đã một thời vất vả trên nương ruộng để chúng ta có một cuộc sống như ngày hôm nay.
/ 1300 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 2 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 15: 1-6: Mọi người được sinh ra đều có ông bà, cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là điều rất hợp lẽ tự nhiên, vì cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục ta. Thảo hiếu là yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống và khi qua đời.
/ 1098 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Mùng 1 Tết 2021 - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 25-34  Chúa mời gọi: “tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho các con”
/ 787 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 6: 7-13Tin Mừng hôm nay: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”.
/ 783 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Thiên Chúa đã thực hiện một chương trình ngoài sự hiểu biết của con người. Ngài đã đi vào lịch sử của con người để thực hiện công trình cứu độ vĩ đại.
/ 232 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Thường niên B

Tin mừng Lc 2: 22-40  Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào sự dâng hiến đích thực từ thuở ấu thơ mà gia đình Nazareth đã nêu gương cho chúng ta. Dâng hiến cho Thiên Chúa nghĩa là xác quyết rằng: chúng ta thuộc về Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa.

/ 434 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần IV Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22-40  Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào sự dâng hiến đích thực từ thuở ấu thơ mà gia đình Nazareth đã nêu gương cho chúng ta. Dâng hiến cho Thiên Chúa nghĩa là xác quyết rằng: chúng ta thuộc về Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa.