Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 372 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12:44-50: Mỗi người chúng ta mang trong mình một ơn gọi - ơn gọi Kitô hữu kể từ khi chúng ta được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó là một hồng ân nhưng cũng đồng thời là một trách nhiệm. 
/ 73 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh A

Tin mừng Ga 10: 22-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói cho dân Do Thái về nguồn gốc của Người: đồng bản tính với Chúa Cha...
/ 444 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 10: 22-30: Khi con người ta đóng lòng mình lại thì những lời đối thoại lúc bấy giờ không còn giá trị gì với họ.
/ 195 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Mc 16: 15-20:   Việc Chúa Giêsu phục sinh và lên trời không chấm dứt lịch sử Tin Mừng, nhưng Tin Mừng được các Tông Đồ tiếp nối Chúa Giêsu đi công bố khắp thế gian cho mọi loài thụ tạo
/ 248 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-20: Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một hành trình ơn gọi và sứ mạng. Mỗi người đều có một chương trình của Thiên Chúa dành cho mình trong cuộc đời.
/ 397 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 21:1-14  Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra lần thứ ba với nhóm các tông đồ. Qua sự kiện này, Chúa muốn củng cố đức tin đang lịm tắt của các ông, những người đồ đệ thân tín của Chúa.
/ 455 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 24: 35-48: Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ. Khi thấy Đức Giêsu Phục Sinh, “các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”.
/ 154 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Mt 28:8-15: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các phụ nữ để củng cố niềm tin và sai các bà đi báo tin cho các Tông đồ.