Clock-Time

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, QUYỀN NĂNG VÀ LÀ EMMANUEL - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (Lc 11:5-13) - Lm Cao Nhất Huy

Thiên Chúa đã không lấy quyền năng để hoá giải đau khổ cho con người, chỉ khi nào Ngài đau nỗi đau của thân phận con người, bấy giờ cái đau khổ đó mới nói được về một Thiên Chúa tình yêu và quyền năng. Tình yêu và quyền năng đó của Thiên Chúa làm cho con người ngày càng tự do, biến đổi và triển nở qua đau khổ và thử thách.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 06/10/2022

Ca nhập lễ: Et 13: 9.10-11

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài mà không ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

Bài đọc 1: Gl 3: 1-5

Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe?

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?

Đáp ca: Lc 1: 69-70.71-72.73-75 (Đ. x. c.68)

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa :

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm dân Người.

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm dân Người.

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm dân Người.

Tung hô Tin Mừng: x. Cv 16: 14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11: 5-13)

5 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’;7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được?’8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”.

SUY NIỆM

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, QUYỀN NĂNG VÀ LÀ EMMANUEL

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho"

---/---


“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Đây là lời hứa của Thiên Chúa: xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho. Thế nhưng, đã bao lần chúng ta xin được? đã bao lần chúng ta tìm được? đã bao lần chúng ta gõ mà được mở cho?

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu. Nghĩa là một Thiên Chúa luôn yêu thương. Yêu đến nỗi hứa ban Con Một của mình cho người mình yêu, chính là con người: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3: 16). Và khi Thiên Chúa làm người, Ngài đã trở thành một “Emmanuel”, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Tất cả những điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi: Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng quyền năng và ở cùng chúng ta luôn mãi, vậy những lúc chúng ta gặp đau khổ và thất bại, thì Ngài ở đâu? Ngài có xót thương phận người của chúng ta không?

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng ấy là một người Cha của tình yêu luôn yêu thương tha thứ, nhưng cũng là một Đấng toàn năng tạo dựng vũ trụ luôn làm được mọi sự. Đấng ấy đã luôn yêu thương và “cho” con người sự sống; Đấng ấy cũng “mở” Nước Thiên Đàng cho con người khi con người bất lực trước tội lỗi của mình.

Như vậy, Ngài đã “cho” con người sự sống một cách nhưng không, và “mở” cửa Thiên Đàng cho con người bằng quyền năng và yêu thương.

Thế nhưng, ngày hôm nay, đứng trước đau khổ và thất bại, con người xin hoài, gõ hoài mà không thấy Chúa đâu và con người vẫn cô đơn trong chính nỗi đau của mình.

Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu với tên gọi “Emmanuel” (Thiên Chúa ở cùng chúng ta). Đúng thế, Thiên Chúa đã không ở trên trời cao mà xuống tận nơi, bên cạnh con người, đón nhận tất cả mọi “yếu tố người” để cứu độ chúng ta.

Trên thập giá, Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả tội lỗi của con người trong thân phận là con người thật. Ngài chịu mọi nỗi đau thể xác, sỉ nhục, sợ hãi. Trong tất cả những “yếu tố người” đó, Ngài đã cầu xin Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con” (Lc 22: 42). Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài đã “xin” đã “gõ” trong sự bi thương của thập giá, nhưng Chúa Cha vẫn im lặng. Chúa Giêsu đã kêu lớn tiếng “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15: 34) và Ngài vẫn chịu đau đớn cho đến chết trên thập giá!

Vậy, đâu là một Thiên Chúa tình yêu và quyền năng?

Tình yêu và quyền năng rất khác nhau, nó thường bị hiểu nhầm. Người ta có thể dùng sức mạnh của quyền năng để chiếm hữu. Sức mạnh ấy có thể là nhan sắc, giàu có, địa vị, ơn nghĩa… Thiên Chúa không lấy sức mạnh để nói về tình yêu.

Đức Giêsu chết trên cây thập giá không phải vì Ngài thiếu sức mạnh hay quyền năng, cũng không phải vì Thiên Chúa Cha không nhậm lời cầu xin để “mở” ra con đường sống, nhưng vì Ngài có “sức mạnh của tình yêu” nên mới có thể chết. Chúa Cha không lấy sức mạnh để cất chén đắng, nhưng tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con biến thành sức mạnh để cùng với Con của mình, cùng với nhân loại bước qua đau khổ và cái chết để tiến vào vinh quang Phục sinh.

Vì thế, nếu chỉ dùng sức mạnh để tháo hoặc cởi, đóng hoặc mở, thì đó không phải là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng vì Ngài là tình yêu, Ngài đã ở cùng con người và đón nhận những đau khổ của con người. Vì thế, quyền năng của Ngài chính là tình yêu. Đây chính là mối liên hệ giữa tình yêu và quyền năng nơi Thiên Chúa.

Thế nên, Thiên Chúa đã không lấy quyền năng để hoá giải đau khổ cho con người, chỉ khi nào Ngài đau nỗi đau của thân phận con người, bấy giờ cái đau khổ đó mới nói được về một Thiên Chúa tình yêu và quyền năng. Tình yêu và quyền năng đó của Thiên Chúa làm cho con người ngày càng tự do, biến đổi và triển nở qua đau khổ và thử thách.

Nếu ta xin gì Chúa cũng cho thì Thiên Chúa đó chỉ là một Thiên Chúa quyền năng chứ không phải là Thiên Chúa tình yêu và ở cùng chúng ta.

 Chẳng hạn, khi ta xin trúng số, Chúa cho trúng 50 tỷ. Xài hết ta lại xin tiếp, Chúa lại cho trúng 50 tỷ. Như vậy ta không làm mà có sẵn, ta chỉ là cái máy xài tiền không hơn không kém. Trong khi Chúa tạo dựng con người cao quý nhất trong tất cả loài thụ tạo: con người có tự do, có suy nghĩ, có chọn lựa để phát triển bản thân qua những cố gắng trong cuộc sống, trong khi các loài động vật khác chỉ ăn và ngủ đến hết đời.

Nếu trong lúc khó khăn, đau khổ, ta xin mà Chúa không cho là bởi vì Ngài không chỉ quyền năng mà còn là tình yêu và Emmanuel nên Ngài “mở” cho ta một cơ hội để phát triển, để đào luyện mình tốt hơn.

Không ai sinh ra trên đời này đã là thông minh, học giỏi, cũng không ai sinh ra trên đời này là giàu sang, phú quý hay nghèo đói, đau khổ. Đó chỉ là những kết quả của sự cố gắng tiến bước và tìm kiếm trong hành trình đời người. Kết quả như thế nào là do sự chọn lựa và cố gắng của mỗi người chúng ta.

Vì thế, hiểu việc “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, không phải theo nghĩa XIN – CHO, nhưng là mời gọi chúng ta tin vào lời hứa của một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương và là Emmanuel. Ngài hứa ban cho ta ơn cứu độ bằng chính giá máu của Ngài, mời gọi chúng ta hãy kiên trì và cố gắng thì nhận được hồng ân ấy. Chiến thắng của Đức Giêsu trên thập giá là một bằng chứng hùng hồn cho một lời hứa “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” của Thiên Chúa tình yêu, quyền năng và là Emmanuel.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào lời hứa của Ngài bằng những cố gắng để phát triển bản thân của chúng con trên đường nhân đức và thiêng liêng. Amen.

Cao Nhất Huy