Clock-Time

THIÊN CHÚA NỐI MẠNG, CON NGƯỜI CẮT DÂY - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11:47-54) - Lm Cao Nhất Huy

Sức mạnh của truyền thông hiện đại mà con người sử dụng có thể làm nên những điều tốt đẹp lớn lao, nhưng cũng có thể gây ra những điều tệ hại nghiêm trọng. Nếu chúng ta sử dụng sai mục đích và gây ra những điều tệ hại thì như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu”.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 13/10/2022

Ca nhập lễ:Tv 129: 3-4

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,nào có ai đứng vững được chăng?Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ,lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.

Bài đọc 1:Ep 1: 1-10

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Đáp ca:Tv 97: 1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.2a)

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

Đ.Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Tung hô Tin Mừng:Ga 14: 6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11: 47-54)

47 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái: "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.49 Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.52 Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”.53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

SUY NIỆM

THIÊN CHÚA “NỐI MẠNG”, CON NGƯỜI “CẮT DÂY”

Khốn cho các ngườicác người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”

---/---

Thư Ephêsô cho chúng ta thấy Thiên Chúa muốn truyền thông sự sống thần linh của Ngài cho con người, nên Ngài dựng nên con người, để cho họ được trở nên nghĩa tử trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Kế hoạch truyền thông này của Thiên Chúa là một kế hoạch đặc biệt: Ngài truyền thông chính mình một cách tiệm tiến. Qua nhiều giai đoạn, Thiên Chúa nói với con người bằng nhiều hình thức khác nhau, qua các ngôn sứ, các tiên tri. Sự truyền thông này đạt tới tột đỉnh là nơi Ngôi Lời Nhập Thể, là Đức Giêsu Kitô: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông ta qua các tiên tri; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1: 1-2).

Tuy nhiên, kế hoạch thông truyền chính mình của Thiên Chúa cho con người luôn bị gián đoạn và tắc nghẽn. Thiên Chúa luôn tìm cách để “nối mạng” với con người, nhưng con người lại tìm cách cắt đi sợi “dây mạng” đó: “Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia”. Vì thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo dân chúng thời của Ngài rằng: “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu”. Lời cảnh báo này cũng dành cho chúng ta ngày nay: “Khốn cho cả các người nữa(Lc 11: 46).

Nhìn trong ánh sáng của đức tin, chúng ta có thể coi lịch sử truyền thông của loài người như một cuộc hành trình dài từ tháp Babel (x. St 11: 4-8) cho tới lễ Ngũ Tuần và ơn nói nhiều thứ tiếng (x. Cv 2: 5-11). Nơi tháp Babel, đáng lẽ ra con người có thể hiệp nhất với nhau để “nối mạng” với Thiên Chúa, nhưng vì kiêu ngạo, con người đã phá huỷ đi sự hiệp thông đó. Đến lễ Ngũ Tuần, sự truyền thông được khôi phục lại do quyền năng của Chúa Thánh Thần được sai đến bởi Chúa Con, và được tiếp tục trong Giáo hội bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Có thể nói rằng, sợi “dây mạng” nối Thiên Chúa với con người rất mong manh, dễ đứt. Qua mọi thế hệ, nhiều lần con người phá vỡ sự truyền thông, nhưng Thiên Chúa luôn khôi phục lại.

Trong thế giới hôm nay, Thiên Chúa cũng cố gắng “nối mạng” với chúng ta qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Vì thế, “Giáo Hội Công Giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội để loan báo ơn cứu độ và dạy con người biết sử dụng chúng cho đúng đắn” (Inter Mirifica, số 3). Đó chính là mục đích của truyền thông và cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta.

Tuy nhiên, sức mạnh của truyền thông hiện đại mà con người sử dụng có thể làm nên những điều tốt đẹp lớn lao, nhưng cũng có thể gây ra những điều tệ hại nghiêm trọng. Nếu chúng ta sử dụng sai mục đích và gây ra những điều tệ hại thì như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu”.

Ngày hôm nay, chúng ta thấy có rất nhiều những kênh mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Twitter. Song song với đó là sự xuất hiện của những tin giả, sự lan tràn của các tin tức thất thiệt, bóp méo sự thật, lèo lái sự thật, câu view, giật tít, khoe của, nói xấu và chửi mắng nhau… Những điều này gây ra biết bao tai hại cho cuộc sống con người.

Trong thông điệp “Đấng Cứu Chuộc con người”, số 15, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng: “Các phương tiện truyền thông tự thân không làm điều gì cả; đó chỉ là những phương tiện, những công cụ, được sử dụng thế nào là tuỳ theo ý người ta muốn sử dụng”. Đúng như vậy, cho dù các việc truyền thông có đưa tới những hậu quả ngoài ý muốn, nhưng chính con người vẫn có sự lựa chọn sử dụng các phương tiện ấy vào các mục đích tốt hay xấu, theo phương cách tốt hay xấu. Khi chúng ta sử dụng vào mục đích xấu, thì chính chúng ta đã không những không tận dụng các phương tiện Chúa ban để tìm kiếm ơn cứu độ và mưu ích cho tha nhân mà còn trở thành người cản trở người khác đến với Chúa và đến với nhau. Vì thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo cho người dân thời của Ngài và cả chính chúng ta: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình trước các phương tiện truyền thông. Cũng xin Chúa hướng dẫn chúng con sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Amen.

Cao Nhất Huy