Clock-Time

THIÊN THẦN HAY MA QUỶ - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên | Ga 1:47-51 | Lm Cao Nhất Huy

Thánh Augustinô nói: “Thiên thần chỉ chức năng chứ không chỉ bản tính. Bản tính là thần linh, còn chức năng chỉ về bổn phận: Các thiên thần ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 18: 10). Đó là bổn phận của các Thiên Thần. Vậy, nếu xét về chức năng, thì con người và các Thiên Thần đều như nhau: đều được tạo dựng nên để phụng thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, ở mỗi loài Chúa ban cho các phương thế để phụng thờ Ngài khác nhau, tuỳ vào phẩm tính của mình.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel Và Raphael

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin Mừng: Ga 1: 47-51

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM

THIÊN THẦN HAY MA QUỶ

“Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1: 47)

---/---

Con người không phải là loài thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa dựng nên mà còn có các Thiên Thần. Điều đó được Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo khẳng định: "Sự hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng, không có thân xác mà Thánh Kinh thường gọi là các Thiên Thần, là một chân lý của đức tin (x. SGLGHCG, số 328). Như vậy, các Thiên Thần là những thực thể thiêng liêng, bất tử và không có thân xác như loài người chúng ta (x. GLHTCG 330). Nếu xét về bản tính, thì các Thiên Thần vượt xa loài người chúng ta là loài có thân xác và không bất tử.

Tuy nhiên, thánh Augustinô nói: “Thiên thần chỉ chức năng chứ không chỉ bản tính. Bản tính là thần linh, còn chức năng chỉ về bổn phận: Các thiên thần ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 18: 10). Đó là bổn phận của các Thiên Thần. Vậy, nếu xét về chức năng, thì con người và các Thiên Thần đều như nhau: đều được tạo dựng nên để phụng thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, ở mỗi loài Chúa ban cho các phương thế để phụng thờ Ngài khác nhau, tuỳ vào phẩm tính của mình. Nhưng có một điểm chung là cả chúng ta và các Thiên Thần đều được Thiên Chúa ban cho có lý trí và ý chí để hiểu biết và tự do chọn lựa: Phụng thờ Thiên Chúa hay không phụng thờ Ngài? Nếu nói như vậy thì các Thiên Thần cũng sẽ đối diện với nguy cơ sa ngã? Và điều đó đã xảy ra! Từ đó, ma quỷ xuất hiện.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho chúng ta biết: “Chắc chắn ma quỷ và các thần dữ khác được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành theo bản tính, nhưng chính chúng đã làm cho mình nên ác xấu” (x. GLHTCG 391). Như vậy, cả hai loài căn bản là tốt lành tự bản tính: là Thiên Thần tốt lành, là con người tốt lành; nhưng sự sa ngã đó đến từ “một lựa chọn tự do của mình là chối bỏ Thiên Chúa và Nước của Ngài một cách triệt để và không thể thay đổi” (GLHTCG 392). Một khi họ đã dùng tự do Chúa ban để chọn con đường “sa ngã” thì “Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội” (2Pr 2: 4)

Vì thế hôm nay, chúng ta mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabriel và Raphael, không phải là mừng các ngài là Thiên Thần cao trọng, nhưng trước hết là mừng vì các ngài đã tự do trung thành với Thiên Chúa trong bổn phận của mình, sau nữa là chúng ta học gương các ngài vượt thắng những cám dỗ để trung thành phụng sự Thiên Chúa.

Vậy, khi có người đặt cho chúng ta câu hỏi: “Bạn là ai?”, thì chúng ta đừng cố gắng "khoe" về chức vụ của mình, nhưng hãy cho người ta biết: “Tôi là con cái sự sáng của Thiên Chúa”. Tại sao vậy? Bởi vì, trong câu chuyện kẻ chết sống lại, Chúa Giêsu đã nói rõ: “Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại” (Lc 20: 36). Khi chúng ta chết đi, Chúa đã khẳng định rằng chúng ta “ngang hàng” với các Thiên Thần về bản tính. Vì thế, cho dù lúc còn sống, chúng ta là Giám mục, Linh mục, Tu sĩ hay Giáo dân đều không phải là thước đo công trạng trước mặt Chúa, mà Chúa sẽ xem xét khi còn sống, chúng ta có phải là “con cái sự sáng” của Ngài hay không.

Ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần đã trung thành phụng sự Thiên Chúa. Các ngài là con cái sự sáng của Thiên Chúa. Còn các Thiên Thần sa ngã, họ đã chối bỏ Thiên Chúa, đi theo đường của ma quỷ, họ không phải là con cái sự sáng của Chúa. Còn chúng ta thì sao? Nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta đang đi trên con đường nào?

Mỗi ngày sống của chúng ta là muôn vàn những lựa chọn cách tự do: chọn điều xấu hay chọn điều tốt. Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải liên tục lựa chọn. Đó là một thách đố liên lỉ suốt cuộc đời người tín hữu. Trong ý chí và tự do của mình, nhiều khi để đạt được một danh hiệu nào đó trước mặt người đời, chúng ta bất chấp tất cả, kể cả chọn làm điều xấu. Và như thế, chúng ta đã chọn theo đường lối ma quỷ hơn là con cái Thiên Chúa. Lúc đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những việc mình làm khi đối diện với Thiên Chúa. Bởi vì, mọi việc chúng ta làm dù ở đâu và lúc nào, Ngài đều thấu tỏ. Giống như Tin Mừng hôm nay, Nathanael dù niềm tin chưa vững chắc, nhưng Chúa Giêsu đã thấu tỏ tất cả về anh. Chúa không quan tâm anh là Nathanael hay một ai khác, là người biết Chúa trước hay mới vừa biết Ngài, nhưng cái Chúa nhìn thấy và trân trọng đó chính là: “Một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trung thành phụng sự Chúa bằng đời sống ngay thẳng. Xin cho chúng con biết vượt qua những cám dỗ của cuộc sống mà trở nên con cái sự sáng của Chúa. Amen.

Cao Nhất Huy