Clock-Time

Thờ Kính Thiên Chúa là Hiếu Thảo Với Cha Mẹ - Suy Niệm Mùng Hai Tết (Mt 15: 1-6) - Lm Cao Nhất Huy

Quả thật, chúng ta đều là những kẻ làm con. Nhưng có những người con theo kiểu Kinh sư và Pharisêu, nghĩa là: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7: 6). Môi miệng chúng ta đọc kinh rào rào mỗi ngày, chân chúng ta đi lễ hằng ngày, tay chúng ta làm dấu thường xuyên, nhưng mỗi lần cha mẹ dạy dỗ khuyên bảo ta, thì môi miệng ta lại thốt ra những lời cay đắng với các ngài, mỗi lần cha mẹ trách mắng nặng lời, thì chân ta lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn dùng tay chân ta đánh đập cha mẹ. Đau lòng hơn nữa, nhiều kẻ còn xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu: Đó là những người con dâu, con rể đã ly gián và xúi giục vợ hoặc chồng mình chửi mắng, nguyền rủa và đánh đập cha mẹ, thậm chí là đuổi các ngài ra ngoài đường.

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO

Mùng Hai: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ


 

Ca nhập lễ: x. Cn 6: 20.23abc 

Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân.

Bài đọc 1: Hc 44: 1.10-15

Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại.

Bài trích sách Huấn ca.

Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Đáp ca: Tv 127: 1-2.3.4-5a.5b-6 (Đ. c.1)

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.

Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.

Bài đọc 2: Ep 6: 1-4.18-23

Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Anh Ty-khi-cô, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.

Tung hô Tin Mừng: Tv 111: 1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 15: 1-6

Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

THỜ KÍNH THIÊN CHÚA LÀ HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử

---/---


Trong bài đọc một, tác giả sách Huấn Ca đã viết: “Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con” (Hc 44: 11). Đây là lời chúc phúc của Thiên Chúa trong ý định sáng tạo ra con người: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất (St 1: 28). Tuy nhiên, trong lời chúc phúc đó, con người phải giữ giao ước với Thiên Chúa: “Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành” (Hc 44: 12). Như vậy, giao ước của Thiên Chúa với con người là gì? Thưa, đó là thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Hôm nay ngày mùng Hai tết, Giáo hội Việt Nam đặc biệt nhắc nhở mọi thành phần Dân Chúa về lòng hiếu thảo, kính nhớ tổ tiên – ông bà – cha mẹ. Việc kính nhớ này không phải là lời khuyên, nhưng là điều răn buộc phải thi hành. Nếu như con người được sinh ra để thờ phượng và kính mến Thiên Chúa, thì cũng phải thờ cha kính mẹ. Thánh Phaolô đã nói: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6: 1-3).

Quả thế, muốn có được lời hứa của giới răn thứ nhất là “được hạnh phúc và trường thọ” thì hãy tôn kính cha mẹ là những người đã sinh ra mình. Ai không thực thi được điều răn này thì sẽ phải chết. Ađam-Eva được Chúa sinh ra, ông bà đã không kính sợ, yêu mến và hiếu kính với Thiên Chúa, nhưng còn nghe lời xúi giục của ma quỷ: muốn “trèo lên” trên Thiên Chúa, và “đuổi” Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Lập tức ông bà phải chết trong tội của mình. Đó là tội bất hiếu với Đấng Tạo Dựng! Hành vi của ma quỷ cũng là tội xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu với cha mẹ trong thế giới hôm nay.

Trong lời chúc phúc dành cho các bậc cha mẹ là “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất (St 1: 28), thì sứ mạng của cha mẹ là trở thành hình ảnh của Thiên Chúa tình thương đã tạo tác nên các người con. Các ngài cộng tác vào chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, qua việc sinh ra những người con, mang hình ảnh của Chúa, để họ thờ phượng và kính mến Thiên Chúa thông qua việc hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ. Thế nên, bất cứ người con nào muốn “trèo lên” đầu cha mẹ ngồi như là Ađam-Eva, chính là kẻ bất hiếu với cha mẹ; hoặc những kẻ đang tâm “xúi giục” kẻ khác đi đến chỗ bất hiếu, thì ngay lập tức, kẻ đó phải chết trong tội của mình, vì đã phạm thượng đến Thiên Chúa tạo dựng. Tội của Ađam-Eva năm xưa cũng chính là tội ngỗ nghịch và bất hiếu của những người con bất hiếu hôm nay. Tội xúi giục của ma quỷ năm xưa cũng chính là tội của những kẻ xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu hôm nay.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, những người Kinh sư và Pharisêu đã mắc cả hai tội này. Họ đã tách biệt việc thờ phượng Thiên Chúa và thờ cha kính mẹ; vì là người giảng dạy trong dân nên họ mắc thêm tội xúi giục người khác thực hiện điều bất hiếu, họ đã nói: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Nghĩa là họ cho rằng thờ kính Thiên Chúa rồi thì không cần phải hiếu thảo với cha mẹ nữa. Và Chúa Giêsu khẳng định: Họ đã huỷ bỏ lời Thiên Chúa là: “Thờ cha kính mẹ” và họ sẽ phải bị “xử tử” vì tội của họ (x. Mt 15: 5). Đối với những người đó, Chúa Giêsu đã kêu lên rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7: 6).

Quả thật, chúng ta đều là những kẻ làm con. Nhưng có những người con theo kiểu Kinh sư và Pharisêu, nghĩa là: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7: 6). Môi miệng chúng ta đọc kinh rào rào mỗi ngày, chân chúng ta đi lễ hằng ngày, tay chúng ta làm dấu thường xuyên, nhưng mỗi lần cha mẹ dạy dỗ khuyên bảo ta, thì môi miệng ta lại thốt ra những lời cay đắng với các ngài, mỗi lần cha mẹ trách mắng nặng lời, thì chân ta lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn dùng tay chân ta đánh đập cha mẹ. Đau lòng hơn nữa, nhiều kẻ còn xúi giục người khác đi đến chỗ bất hiếu: Đó là những người con dâu, con rể đã ly gián và xúi giục vợ hoặc chồng mình chửi mắng, nguyền rủa và đánh đập cha mẹ, thậm chí là đuổi các ngài ra ngoài đường.

Tất cả những hành vi xấu xa đó là đang “huỷ bỏ Lời của Thiên Chúa” và đi vào con đường của ma quỷ là xúi giục người khác phạm tội bất hiếu với Chúa và với cha mẹ. Xin hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã lên án: Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử(Mt 15: 5).

Cha mẹ có thể già yếu, giới hạn về kiến thức của thời hiện đại. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: kiến thức, tiền tài, địa vị chúng ta có được hôm nay, là do chính Thiên Chúa qua cha mẹ đã ban cho chúng ta, bằng những vất vả, khó nhọc và hy sinh của các ngài. Không có những vất vả và hy sinh đó thì chúng ta chẳng có gì. Thế nên, chúng ta hãy biết ơn cha mẹ bằng việc hiếu thảo và phụng dưỡng các ngài thật chu đáo vẹn toàn. Đó cũng chính là cách chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Lạy Chúa, xin ban cho cha mẹ chúng con nhiều sức khoẻ, niềm vui và bình an trong tuổi già bên cạnh “lũ cháu đàn con”. Xin Chúa cũng hướng dẫn và thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn nữa, “vì đó là điều phải đạo”, để chúng con “được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Amen.

Cao Nhất Huy