Clock-Time

Thứ Ba Sau chúa Nhật V Mùa Chay - Chết…

Tin Mừng Ga 8,21-30 Mở Kinh Thánh trong vi tính đánh vào chữ chết của bốn sách Tin Mừng tức thì hiện ra rất nhiều câu có chữ “chết”.
Chết…
 
Ga 8,21-30
 
Mở Kinh Thánh trong vi tính đánh vào chữ chết của bốn sách Tin Mừng tức thì hiện ra rất nhiều câu có chữ “chết”. Trong đời sống Kitô giáo chúng ta nhận ra có hai cái chết:

1 – Chết về thể xác: Chúa Giêsu cũng xúc động, khóc và cho sống lại, như cái chết của Ladarô; cái chết con trai của bà góa thành Naim; cái chết của con gái ông trưởng hội đường… Và Ngài cho cái chết đó chỉ là giấc ngủ.

2 – Cái chết linh hồn: là mất sự sống đời đời, không được ở với Chúa. Đức Giêsu thường hay nói về cái chết thứ thiệt này. Cái chết này mới là đáng phải quan tâm vì cả linh hồn lẫn thân xác xa mất Chúa chứ không phải chỉ có linh hồn mà thôi (chẳng có chuyện xác lên Thiên Đàng còn linh hồn ở dưới địa ngục) Tại nghĩa trang có người nói: qua đời hưởng thọ 80 tuổi nhưng chết từ lúc 20 tuổi. Để dễ hiểu xin đọc câu Tin Mừng này: “Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy" (Lc 15,32). Thân xác còn sống nhăn răng nhưng linh hồn thì đã chết từ khuya. Vậy thì làm sao để cho linh hồn sống ngay từ lúc thân xác chưa chết: Thưa đó là “Hoán Cải” “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. (Ga12,24). Hoán cải là làm cho “cái tôi” chết đi thì linh hồn và thân xác người đó mới sống mạnh mẽ được. Chúa là Sự Sống, Ngài ở đâu thì có Sự Sống ở đó. Điều kiện là chúng ta có mời Ngài ở lại với chúng ta không thôi. Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều rồi. Chúng ta ở lại trong tình yêu của Thầy để nhận ra Thầy ở lại với chúng ta. “Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." (Ga 8,24). Chúng ta thấy đó, tội không phải chỉ là những tội về luân lý là việc làm ô nhơ nhưng còn có tội về đức tin nữa đấy. Tin cách hời hợt hay tin cách giỡn chơi thì sao mà cảm nhận được sự sống đời đời ngay từ hôm nay?

Kết: Ơn gọi của mỗi người chúng ta giúp nhau cảm nhận sự sống đời đời ngay từ hôm nay đấy thôi. “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.” (Rm 14,17).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán