Clock-Time

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh C - Thánh Philipphê và Giacôbê

Tin Mừng Ga 14:6-14 Đức tin là hiểu biết Chúa trong trí, cảm nghiệm, yêu mến Chúa trong lòng và thể hiện trong hành động những gì mà trí lòng ta đã chấp nhận
 
THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH C

Ga 14:6-14

LỄ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
 

Đức tin là hiểu biết Chúa trong trí, cảm nghiệm, yêu mến Chúa trong lòng và thể hiện trong hành động những gì mà trí lòng ta đã chấp nhận (Sách “Youcat”) Tóm lại, đức tin thể hiện qua 3 từ ngắn gọn: tri - cảm - hành. Trong ba năm theo Chúa, các tông đồ, trong đó có Philipphê, chỉ mới dừng lại ở mức độ “tri”, tức là chỉ theo hành trình Người đi, nghe lời Người rao giảng và thấy những phép lạ Người làm. Nhưng sau biến cố Chúa Giêsu phục sinh, các Ngài đã biến đổi hoàn toàn.

Trong cuộc đàm thoại sau Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trách ông Philipphê: “Thầy ở với anh em bấy lâu, mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư?”. Sau ba năm rong ruổi theo Thầy trên chặng đường rao giảng, các ông vẫn chưa thực sự cảm nghiệm được về Thầy mình. Chỉ khi có Chúa Thánh Thần soi sáng, các Ngài mới thực sự biến đổi để sẵn sàng chịu chết và làm chứng cho Người.

Tương truyền, Thánh Philipphê rao giảng ở vùng Tiểu Á và được phúc tử đạo. Còn Thánh Giacôbê là một người có thế giá trong giáo hội sơ khai và đã đưa rất nhiều người Do thái trở lại với Chúa. Hai Ngài là những chứng nhân đức tin trong việc thể hiện bằng hành động một cách mạnh mẽ, sau khi “trí” đã thực sự hiểu và “tâm” đã thực sự cảm được Chúa. Từ một tông đồ được cho là thực tiễn, Philipphê đã cảm nghiệm được sức sống từ Chúa Giêsu phục sinh bằng trái tim rung động chứ không phải bằng lý trí đơn thuần.

Thế nên, chỉ khi đi vào tương quan cá vị với Thiên Chúa như gương mẫu Chúa Giêsu: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”, người ta mới thực sự nếm cảm được tình yêu ngọt ngào của Người qua những điều mà Người thực hiện mỗi ngày. Và chỉ khi tự nguyện để Thiên Chúa làm chủ thì người ta mới sẵn sàng “đặt cuộc” tất cả đời mình cho Người và dấn bước theo Người trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Người.

Hãy mời Đức Giêsu Kitô vào chỗ tài xế trên chiếc xe đời mình và hãy rút tay bạn ra khỏi tay lái.” (Sách “Sống theo đúng mục đích”)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chủ động làm tài xế cho chiếc xe cuộc đời mỗi người chúng con. Chỉ cần chúng con tự nguyện để Chúa làm chủ đời mình thì cho dù con đường chúng con có chìm vào bóng đen của khó khăn, thất vọng hay tội lỗi thì vẫn không bao giờ ngoài tầm kiểm soát dưới sự điều khiển của Chúa. Được Chúa làm chủ đời mình, chúng con sẽ hành động để vinh danh Người trong niềm phó thác, trông cậy hoàn toàn.

Giuse Nguyễn Minh Đông - Thừa Sai Đức Tin Việt Nam