Clock-Time

Thứ Ba Sau Chúa Nhật X Thường Niên C - Anh Em Là Muối Cho Đời

Tin Mừng Mt 5:13-16 Một người đang sa lầy vào vòng tội lỗi, thì cảm thấy mình như đang sống trong tình trạng khuyết ân sủng của Chúa. Cũng vậy, một người cảm thấy mình “vô tích sự” là khi hòa mình vào với đời

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 7-6-2016


thứ ba tuần X thường niên C


SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5:13-16)

Suy niệm

Một người đang sa lầy vào vòng tội lỗi, thì cảm thấy mình như đang sống trong tình trạng khuyết ân sủng của Chúa. Cũng vậy, một người cảm thấy mình “vô tích sự” là khi hòa mình vào với đời, họ thấy mình có thể trở thành “muối nhạt”. Thế giới hôm nay tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn là một thế giới nhạt nhẽo, mất ý nghĩa, một thế giới đang còn trong tình trạng tối tăm và vẩn đục; vì vậy, nếu người ta cảm thấy mình như “muối nhạt đi”, như một kẻ “vô tích sự” cũng là điều dễ hiểu.

Chúa nói: “Chính anh em là muối cho đời". Đó cũng là lời khuyên dành cho mỗi người chúng ta, rằng hãy trở thành một người sống có ích, hãy can đảm dấn thân và thể hiện bản lãnh của mình. Cách thế để trở thành muối cho đời là hãy trân trọng những ơn Chúa ban, trau dồi các nhân đức, đừng đánh mất nó, để có thể giữ được “muối đạo đức”, “muối khiêm tốn”, “muối hy sinh” trong mình. Chúng ta không thể đổ lỗi cho thế giới này, cũng không thể đổ lỗi cho môi trường sống của chúng ta, mà hãy can đảm nhìn nhận lại tình trạng “mặn” của đời sống mình. Chúa nói rằng: “Muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại”. Vì thế, một điều cần thiết là chúng ta hãy hòa mình, dấn thân vào đời nhưng đừng đánh mất chính mình, đánh mất căn tính của người Ki tô hữu. Có giữ được vị mặn, chúng ta mới trở thành muối cho đời.

Lạy chúa, xin cho chúng con giữ được trong mình vị mặn của muối. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là mỗi ngày hòa tan, dấn thân vào đời để góp phần trở thành muối mặn ướp đời. Xin đừng để cho chúng con bị biến chất nhưng luôn gìn giữ được vị mặn là Chúa Giêsu, nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Giuse Đặng Quang Minh – TSĐT