Clock-Time

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Theo Chúa Giêsu, luật yêu thương tha nhân không chỉ giới hạn trong những người thân mà còn mở rộng và đi đến chỗ yêu thương cả kẻ thù địch nữa.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 14-6-2016


thứ ba sau chúa nhật xi thường niên c

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 43-48)

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

SUY NIỆM

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em”.

Con người luôn đòi hỏi công bằng. nhưng đôi khi sự công bằng không làm cho con người được bình an, hạnh phúc. Bởi lấy sự ác đáp lại sự ác thì thế giới không có hòa bình, con người bất an và thế giới sẽ trở nên xấu xí. “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình : “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em”.

Theo Chúa Giêsu, luật yêu thương tha nhân không chỉ giới hạn trong những người thân mà còn mở rộng và đi đến chỗ yêu thương cả kẻ thù địch nữa.

Đối với người xưa, họ chỉ buộc yêu thương những người gần gũi, những đồng chủng, đồng bào, đồng tín ngưỡng với mình. Nhưng nay Chúa Giêsu thì dạy khác, là phải yêu thương hết mọi người, bởi mọi người là anh em với nhau, mọi người tứ hải giai huynh đệ.

Và để yêu thương tha nhân như lời Chúa dạy thì Chúa cũng đan cử hai thực hành:

“Hãy làm lành cho những kẻ ghét con”. Tình yêu thương tha nhân không phải chỉ là thôi giận hờn, không báo oán nữa những phải tỏ ra bằng hành động cụ thể qua những cử chỉ rõ ràng là những việc lành như : giao tiếp, giúp đỡ, bác ái, cầu nguyện…

Và “Cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình”. Đây có lẽ là thái độ biểu lộ tình yêu tha nhân cách tích cực nhất là lấy điều lành đáp lại điều xấu, lấy sự tha thứ mà bài trừ bất công. Và khi chúng ta đã sống một cách tích cực luật yêu thương của Chúa như thế là chúng ta đã trở nên “ con cái của Cha trên trời”, vì chúng ta đã phản ánh đúng tình yêu của Thiên Chúa, Đấng “làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ lành cũng như kẻ dữ”.

Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con; xin đổi mới chúng con; xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và biết yêu thương nhau. Amen


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường