Clock-Time

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XI Thường Niên C - Yêu Thương Như Thầy

Tin Mừng Mt 5: 43-48 Một trong những nét đặc thù của đạo Công Giáo là yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 14-6-2016

 
thứ ba sau chúa nhật xi thường niên c

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C

Tin Mừng Mt 5: 43-48
 
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. 

Suy niệm

 YÊU THƯƠNG NHƯ THẤY

Một trong những nét đặc thù của đạo Công Giáo là yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Tình yêu mà Chúa Giêsu truyền lại là một tình yêu trọn hảo, nhưng tình yêu đó đã bị biến dạng, bị giới hạn trong cuộc sống thường ngày, qua các sinh hoạt đời thường nơi các môn đệ.

Vì tình yêu nơi người môn đệ là một tình yêu có giới hạn nên Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi yêu thương nhưng là yêu thương như Thầy. Giới hạn của tình yêu nơi con người là trong tương quan sống với nhau, người ta luôn có sự phân biệt. Vì phân biệt, nên khó chấp nhận, đồng cảm với nhau.

Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy yêu và phải đưa tình yêu lên một tầm cao mới, đó là yêu thương như Chúa. Phải yêu thương như Chúa để thấy được sự nghịch lí của “tình yêu là yêu không giới hạn”: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Yêu thương như Chúa là biết vượt ra khỏi khuynh hướng tự nhiên của bản thân, đó là tình yêu giới hạn cho những người yêu thương mình.

Yêu thương như Chúa là không loại trừ ai ra khỏi tình yêu.

Phải nhận ra mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa để không có sự phân biệt trong tương quan sống để bắt được mạch sống đó là sống với, sống cùng để biết sống cho, sống vì.

Lạy Chúa, xin cho chúng nhận ra tình yêu đích thực, tình yêu thực sự là tình yêu biết ra khỏi bản thân, biết vượt lên những khuynh hướng tự nhiên để sống cho ai đó và vì ai đó và biết yêu thực sự ai đó. Và xin cho chúng con luôn ý thức được rằng tình yêu phải thể hiện bằng hành động, hành động đẹp nhất cho một tình yêu đúng nghĩa đó chínhsự cầu nguyện, Amen.

Giuse Vũ Duy An – TSĐT