Clock-Time

Thứ Ba Sau Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 37-41: Nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

 
NGÀY 11-10-2016
 

người samaria nhân hậu


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11: 37-41)

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

SUY NIỆM

Người Biệt Phái thắc mắc vì Ðức Giêsu không rửa tay trước bữa ăn theo tập tục của tiền nhân. Nhưng Ngài cho thấy nếu quá câu nệ vào Luật thì đó chỉ là những hình thức rỗng tuếch. Ðiều quan trọng là chúng ta có một tâm hồn trong sạch. Sự trong sạch theo tinh thần của Ðức Giêsu chỉ có được khi biết sống chân thành, tự do với mọi ràng buộc vật chất và tình cảm không chính đáng.

Rửa tay trước khi ăn nằm trong luật thanh sạch của người Dothái. Chúa Giêsu không chống lại việc rửa tay trước khi ăn, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh đến việc thanh sạch tâm hồn bên trong hơn là thanh sạch bên ngoài. Tâm hồn thành thực bên trong là điều quí trọng trước nhan thánh Chúa; vì Ngài nhìn thấu suốt những cái mà con người không nhìn được. Thánh Luca nhắc nhở những ai muốn đánh lừa Thiên Chúa bằng các hình thức bên ngoài: "Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." Nếu một người có tâm hồn cao đẹp bên trong, họ sẽ biểu tỏ qua lời nói và các hành động bên ngoài. Đó là những người có tâm hồn chân thật và yêu thương tha nhân tận đáy lòng.

Trong sạch tâm hồn thì quí trọng hơn sạch sẽ bên ngoài: Chúa Giêsu biết những gì ông đang tự hỏi, nên Người thẳng thắn nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các ngươi, bên ngoài chén đĩa, thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy cho đi những gì đang có bên trong như của làm phúc, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Điều Chúa muốn họ lưu ý ở đây là sự thanh sạch trong tâm hồn mà Thiên Chúa muốn họ có, vì Thiên Chúa đã dựng nên con người, và Ngài biết tất cả mọi sự: bên trong cũng như bên ngòai. Họ có thể đánh lừa được mọi người bằng việc giữ cẩn thận các Lề Luật nhưng không thể đánh lừa được Thiên Chúa vì Ngài thấu suốt mọi toan tính trong tâm hồn của họ. Một khi họ đã bỏ đi những toan tính thấp hèn, họ sẽ trở nên trong sạch thực sự và biết yêu thương tha nhân hơn.

- Chúng ta không thể trở nên công chính bằng sức mình qua việc cẩn thận giữ các Lề Luật, nhưng chỉ có thể trở nên công chính bằng lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc tin tưởng vào Người Con của Ngài. Chính Người Con này đã chết thay cho chúng ta.

- Lề Luật của Thiên Chúa trong Cựu Ước vẫn có giá trị căn bản của chúng. Tuy nhiên, những giới răn của Chúa Giêsu dạy làm hoàn hảo những Lề Luật của Cựu Ước. Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta phải giữ các giới răn của Người.
- Các Lề Luật đều tóm trong hai giới răn quan trọng nhất: “Mến Chúa, yêu người.” Sự thanh sạch trong tâm hồn cao trọng hơn sự thanh sạch bên ngoài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết giá trị của sự trong sạch đích thực chính là trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa soi sáng và thanh tẩy lòng chúng con, để chúng con biết sống bằng một tình yêu mến đối với Chúa, với anh em, chứ không tuân giữ luật một cách máy móc và hình thức.

Xin cho chúng con sống trung thực với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình để đời sống của mỗ người chúng con xứng đáng là người con của Chúa, xứng đáng là chứng nhân Tin Mừng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường