Clock-Time

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 17-22: Lời Chúa hôm nay là lời tiên báo của Đức Giêsu về số phận của những môn đệ đi theo Chúa: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và an hem sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


LỄ KÍNH NHỚ THÁNH STÊPHANÔ - TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 10: 17-22)
 

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay là lời tiên báo của Đức Giêsu về số phận của những môn đệ đi theo Chúa: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và an hem sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”.

Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh đã can trường chấp nhận số phận đau thương và những người bách hại đã gây ra cho ngài. Thánh nhân vui lòng chấp nhận những lời nói vu khống của những kẻ giết ngài, khi cho ngài là kẻ “nói lộng ngôn, xúc phạm đến ông Môsê, đến Thiên Chúa, v.v. Xúc phạm đến nơi thánh và lề luật”. Từ lý do đó, sau khi nghe thánh Stêphanô giải thích, tất cả những người thù nghịch đã “giận điên lên, họ nghiến răng căm thù Stêphanô. Họ lớn tiếng, bịt tai lại, và xông vào ông, rồi họ lôi ra ngoài thành mà ném đá”.

Mầu nhiệm Giáng sinh chúng ta đang tận hưởng hôm nay, đã khơi mầu cho mầu nhiệm thập giá nơi bóng dáng của Hài Nhi Giêsu: sinh trong cảnh thiếu thốn, sinh giữa hang chuồng bò, là Thiên Chúa nhưng Ngôi Hai phải chấp nhận cái giới hạn của một phàm nhân. Việc tử đạo tiên khởi của thánh Stêphanô đã liên kết ngài với mầu nhiệm giáng sinh của con Thiên Chúa. Đây là sự hiệp thông trọn vẹn, sự hiệp thông dẫn đến niềm vui vĩnh cửu cho thánh nhân. Hạnh phúc muôn đời là Stêphanô được ở với Đức Giêsu Kitô cả hồn lẫn xác, đúng như ước nguyện của ngài trước khi chịu cực hình: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”.

Xin cho cuộc đời chúng ta luôn biết hiệp thông với mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu Kitô. Ước gì chúng ta “chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô, Chúa chúng ta,… Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ítraen của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người” (Gl 6,14-16). Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường