Clock-Time

Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1:19-28: Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu. Và trong tâm tình của những ngày đầu năm mới chúng ta cùng nhìn nhận và rút ra từ sứ vụ, cách sống của Gioan Tẩy Giả cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


NGÀY 02/01/2018

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh Gioan (Ga 1: 19-28)

19 Đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?"20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô".21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải". - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không".22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?"23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?"26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người".28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu. Và trong tâm tình của những ngày đầu năm mới chúng ta cùng nhìn nhận và rút ra từ sứ vụ, cách sống của Gioan Tẩy Giả cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.

Qua lời giảng và cách sống, Gioan đã gây chú ý và thắc mắc của nhiều người về chính ông, và ông đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu, làm chứng về Chúa cho họ.

Đời sống của chúng ta, nhất là qua ơn gọi - ơn gọi giáo dân, tu sĩ hay linh mục - phải được xây dựng trên nền tảng đạo đức để gây chú ý cho tha nhân, nhờ đó chúng ta có dịp giới thiệu về Chúa cho họ.

Nhiều người đã đến phỏng vấn, Gioan đã khiêm tốn trả lời. Ông không nhận phần danh dự cho mình. Trước mặt Chúa, ông chỉ khiêm tốn nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Noi gương Gioan, chúng ta hãy khiêm nhường trước lời khen của người khác, đừng tự mãn khi thành công, kẻo sinh ra tự kiêu và kẻ cả. Đồng thời biết tạ ơn Chúa với những thành quả tốt đẹp, qui hướng về Chúa tất cả hầu làm danh Chúa được vinh danh.

Gioan đã khéo léo vận dụng vào những thắc mắc của đám đông về ông mà làm chứng cho Chúa khi ông nói: “Tôi chỉ là người dọn đường cho Chúa”; “Tôi không đáng cởi dây giày cho Người”. Vậy, chúng ta cũng hãy biết hủy mình đi để làm chứng cho Chúa là Đấng cao cả, quyền uy và thánh thiện cùng dâng lên Chúa những tâm tình hôm nay:

Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chúng con chỉ là tạo vật đầy giới hạn. Chúa là Đấng chí thánh, chúng con là tội nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn trong đời sống, nhìn nhận mọi sự là của Chúa, và biết vận dụng mọi sự để làm sáng danh Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường