Clock-Time

Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 16-21: Trước thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, cũng như mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời Mẹ, Mẹ luôn cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và thực hành Lời Chúa cách hân hoan và trọn vẹn. Nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH C


LỄ ĐỨC MARIA – MẸ THIÊN CHÚA

CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2: 16-21) 

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Suy niệm

Cổ nhân có câu: “Học mà không suy nghĩ thì luôn u tối, suy nghĩ mà không học thì luôn nghi ngờ”.

Tin Mừng của thánh sử Luca hôm nay thuật lại phản ứng của Đức Maria trước một mầu nhiệm hết sức cao trọng từ Thiên Chúa. Chắc hẳn Mẹ Maria sững sờ, kinh ngạc khi nghe các mục đồng nói về trẻ Giêsu và chính từ những câu chuyện đầy ngạc nhiên của các mục đồng đã làm cho Mẹ Maria “ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Có lẽ, dù được sống ngay bên cạnh hài nhi Giêsu, Mẹ Maria cũng cần được triển nở trong đức tin. Đức tin nơi Mẹ không ngừng được triển nở, lớn lên ngày càng vững mạnh và được đào sâu nhờ vào việc “Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Trước thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, cũng như mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời Mẹ, Mẹ luôn cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và thực hành Lời Chúa cách hân hoan và trọn vẹn. Nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Còn chúng ta thì sao? Người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện, chiêm ngắm, suy niệm và thực hành Lời Chúa như chính mẫu gương của Đức Mẹ Maria.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi xa tránh những kêu ca, than trách Chúa, hay vô ơn về bao nhiêu điều tốt đẹp Chúa ban cho ta theo thánh ý Chúa. Đồng thời, hướng chúng ta tới một nền tảng đức tin được triển nở, nhờ việc siêng năng cầu nguyện và sống Lời Chúa như Mẹ. Noi gương Mẹ để cho mình được hòa tan trong tình yêu thương mà Chúa dành cho Mẹ cũng như cho mỗi người chúng ta. 

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết suy niệm Lời Chúa, để thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời chúng con. Xin phù hộ chúng con luôn vững tin trên đường lữ thứ trần gian này, xin giúp chúng con can đảm trung kiên với đức tin được trao ban, và vững tâm tín thác vào Thiên Chúa, không sờn lòng trước những thách đó của cuộc đời. Amen


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường