Clock-Time

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin Mừng Ga 20,11-18 - Cũng giống như Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, chúng ta là những con người nhỏ bé trước mặt Chúa. Chúng ta chẳng làm lên cộng trạng gì trước mặt Chúa.
Tin Mừng Ga 20,11-18 

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con". Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
 
Suy niệm

Trong thế giới mà chúng ta đang sống, niềm vui và hạnh phúc là những thứ mà ai cũng muốn sở đắc được. Có người vui vì trúng số, có người hạnh phúc tột cùng khi căn bệnh nan y của họ được chữa khỏi. Cũng có những người vui sướng khi họ trao ban cho ai đó thứ mà người ta cần. Còn đối với Ma-ri-a Ma-đa-leê-na, hôm nay bà đã được nếm trải một niềm vui, một sự hạnh phúc tuyệt vời, đó là bà được chiêm ngắm dung nhan phục sinh của Chúa Giê-su. Bà đã thật sự thấy Chúa sống lại từ cõi chết. Vì thế bà đã nói với các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa".

Những ngày Chúa chịu đau khổ và bị đóng đinh như một tên tử tù vừa mới đi qua, nỗi đau trong lòng Ma-ri-a Ma-đa-lê-na còn chưa dứt, thì hôm nay bà đã đón nhận một tin mừng trọng đại làm đảo lộn mọi thứ cảm xúc trong lòng bà. Bà đã thấy Chúa. Qủa thật, trong thân phận một người tội lỗi được Chúa xót thương và cứu vớt, Mac-đa-lê-na thật nhỏ bé và hiện diện như một tôi tớ của Chúa. Có lẽ, bà không thể tượng tưởng được Chúa lại ưu ái hiện ra với bà đầu tiên ngay sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Chúa đã di chuyển cảm xúc của bà từ buồn sang vui, từ thất vọng sang hy vọng sáng ngời. Chúa đã biến bà trở thành niềm vui tin mừng cho các môn đệ và cho hết mọi người. Chúa đã cho bà nếm hưởng hạnh phúc thật sự là gì.

Cũng giống như Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, chúng ta là những con người nhỏ bé trước mặt Chúa. Chúng ta chẳng làm lên cộng trạng gì trước mặt Chúa. Thế nhưng, chính Chúa lại muốn sử dụng chúng ta cho công trình của Ngài. Chúa muốn hiện diện và ở lại trong những tâm hồn nhỏ bé khiêm cung. Vì thế, chúng ta hãy trở nên khiêm nhường trước Chúa và trước anh em mình. Để rồi, mỗi chúng ta sẽ trở nên chứng nhân về sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giê -su, Chúa muốn con trở nên niềm vui niềm hạnh phúc cho mọi người khi con mang Chúa đến cho họ, khi con tự tin nói với họ rằng: "Tôi đã thấy Chúa". Xin Chúa biến đổi đời sống của con, để mỗi ngày qua đi, con càng trở nên xứng đáng với sự kỳ vọng của Chúa hơn. Amen!
 
Giuse Vũ Viết Hướng, SDB

http://loichua.donboscoviet.net/