Clock-Time

Thứ ba Tuần I Mùa Chay A - Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

Mt 6: 7-15 Là một người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng thuộc lòng Kinh Lạy Cha. Không chỉ thế, trong một ngày sống, chúng ta có rất nhiều cơ hội để đọc lời kinh này
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 7-15)
 
"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến,ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

SUY NIỆM

Là một người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng thuộc lòng Kinh Lạy Cha. Không chỉ thế, trong một ngày sống, chúng ta có rất nhiều cơ hội để đọc lời kinh này: trong thánh lễ, trước mỗi bữa ăn, trước khi làm việc, trước một quyết định nào đó….

Vì thế, có thể nói là chúng ta nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng toàn bộ lời Kinh Lạy Cha, thuộc đến nỗi nhiều khi và rất nhiều khi chúng ta đọc lời kinh này như một cái máy, tới chữ này rồi tới chữ kia.

Hãy thật tâm nhìn lại chính chúng ta xem, có đúng là như vậy không? Và một lần nữa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại tiếp tục mời gọi chúng đọc lại lời kinh này. Vì thế, đã bao lần chúng ta đọc thuộc lòng như một cái máy, thì hôm nay, chúng ta hãy đọc kỹ từng chữ, từng câu một để tìm ra ý Chúa muốn chúng ta sống và hành động như thế nào trong cuộc sống của mình. Bởi vì, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến,ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Câu số 13:  xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Cầu xin mọi điều tốt lành, cơm áo gạo tiền, danh vọng…, nhưng nếu không xin Chúa cho chúng ta đừng xa chước cám dỗ, thì mọi điều kia đều tan thành mây khói. Bởi vì, con người chúng ta rất dễ chiều theo cảm xúc, và từ đó dẫn đến việc đánh mất tất cả những gì đã quyết tâm trước đó.

Kinh nghiệm cho thấy, làm người ở đời là chấp nhận thân phận chịu cám dỗ. Thánh Kinh đã ghi nhận, từ buổi đầu sáng tạo đã có cám dỗ. Thụ tạo đầu tiên trong con người là Adong và Evà cũng đã nếm mùi cám dỗ. Nguyên Tổ đã gục ngã trước cám dỗ cho nên đau khổ sự chết đã tràn vào thế gian.Trong hành trình về Đất Hứa, dân Israel đi trong sa mạc và đã gặp nhiều cám dỗ: cám dỗ trở lại Ai cập để có bánh ăn; cám dỗ thờ tượng con bê vàng; cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Vua Đavit sa ngã trước cám dỗ sắc dục nên đã phạm tội cướp vợ của Uria và đã giết chết người anh em này. Giuđa Iscariốt chỉ vì tham tiền nên đã phản bội Thầy và bán Thầy giá 30 đồng bạc bằng nụ hôn giả dối…Các chước cám dỗ của Satan đều chung quy về ba mục tiêu: danh, lợi, thú. ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA THƯỜNG CẦU XIN TRƯỚC KHI XIN CHÚA GIỮ GÌN MÌNH KHỎI SA CHƯỚC CÁM DỖ.

Chính Chúa Giêsu, khi vào hoang đại ăn chay 40 đêm ngày, ma quỷ cũng dựa vào 3 điều này để cám dỗ Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ không phải bằng tự kiêu rằng ta là Đấng Thiên Sai, nhưng bằng việc tự hạ để cậy trông vào Thiên Chúa Cha. Nhờ đó Ngài đã chiến thắng Satan một cách ngoạn mục và triệt để.

Cao Nhất Huy