Clock-Time

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 21-24: Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu phân biệt rõ hai hạn người: “khôn ngoan thông thái” và “những kẻ bé mọn”: “Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG B


NGÀY 05/12/2017

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 21-24)
 

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho". Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".

Suy niệm

Hội Thánh đã vào Mùa Vọng, mùa trông đợi Ðấng Cứu Thế mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Tuy nhiên, ơn cứu độ của Chúa đã ban rộng rãi, nhưng không phải ai cũng có thể đón nhận. Bởi chỉ có những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ mới có thể hội đủ điều kiện đón nhận mà thôi. Nói cách khác, sự đơn sơ, khiêm hạ chính là cánh cửa mở ra để con người bước vào ơn cứu độ. Ngược lại, những kẻ cậy mình khôn ngoan, thông hiểu sẽ không được biết những kín nhiệm của trời cao. Bởi Thiên Chúa yêu người hèn mọn. Ngài bênh vực người yếu đuối. Chính trong sự nhỏ bé của con người, huyền nhiệm tình yêu được bày tỏ.

Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu phân biệt rõ hai hạn người: “khôn ngoan thông thái” và “những kẻ bé mọn”: “Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.

Chúng ta cần trở nên những người bé mọn theo tinh thần Phúc Âm, để cảm nếm và sống hòa hiệp với Thiên Chúa. Ðức tin Kitô giáo hướng dẫn chúng ta đến một con người cụ thể, một vị Thiên Chúa chấp nhận sống với con người, chứ không phải những lý lẽ thần học cao siêu. Một con người khiêm tốn có thể có đức tin sâu xa hơn một nhà thông thái. Ðức tin là một hồng ân cần được lãnh nhận hơn là kết quả của sưu tầm trí thức của con người. Thánh Têrêsa Avila, tuy không học hành nhiều, nhưng đã có kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa và đã trình bày kinh nghiệm thiêng liêng của mình một cách tốt đẹp, đến nỗi đã được đặt làm tiến sĩ Hội Thánh, vì giáo huấn của thánh nữ để lại là kho tàng thiêng liêng quí báu giúp mọi thành phần Giáo Hội đến với mầu nhiệm Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con luôn lắng nghe Lời Chúa với lòng mến yêu. Xin cho chúng con biết sống theo sự soi sáng của Thánh Thần để đến với Chúa và mọi người. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn ý thức mình nhỏ bé, để biết sống khiêm nhu hơn, đơn sơ hơn, nhờ đó, chúng con xứng đáng đạt tới ơn cứu độ của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường