Clock-Time

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 17-26: Khi mặc khải niềm vui của Nước Trời đón nhận một con chiên trở về, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng: không phải Thiên Chúa thích số nhỏ, nhưng với số nhỏ Ngài có sự quan tâm đặc biệt. Một sự quan tâm vô điều kiện.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG C


NGÀY 11/12/2018

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 12-14)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.


Suy niệm
 

Có lẽ tâm trạng của từng người rất khác nhau khi suy niệm Kinh Thánh và cũng không khỏi thắc mắc là tại sao Chúa hay nói ngược cũng như có những hành động rất khác với suy nghĩ của con người. Điều đó cũng đúng thôi, vì “đường lối của Thiên Chúa không như đường lối của con người” mà!

Loài người chúng ta thường chọn đường rộng thênh thang để dẫn bước cuộc đời, còn Chúa lại khuyên nên đi con đường hẹp vì đó là con đường đưa tới sự sống; cổng lớn thì Chúa không đi, nhưng lại dẫn đưa con người qua cửa hẹp để đón hạnh phúc! Chúa quả là khó hiểu!

Chín mươi chín con chiên nằm đó với Chúa là an tâm, nhưng còn một con nữa đâu rồi. Tình thương của Chúa không phải là thiên vị cho con chiên lạc, nhưng là cần thiết hơn đối với nó. Chúa cũng không mặc kệ cho chín mươi chín con nằm đó, nhưng chín mươi chín con nằm đó đã có hạnh phúc thật của mình và an toàn tuyệt đối. Hơn thế nữa, Chúa biết rõ từng con chiên của mình và không muốn một con nào phải hư mất cho dù đó là con chiên tệ bạc, yếu đuối nhất. Như mục tử và chiên hiểu nhau và gắn bó với nhau vậy.

Còn thực tế thì lại cho chúng ta hiểu nhiều điều: chúng ta không phải là không có niềm vui đối với những gì sở hữu được bảo đảm an toàn, nhưng chúng ta hết sức vui mừng vì những gì tưởng chừng như đã hư mất mà nay lại tìm thấy. Như thế, người chăn chiên vui sướng vì có lại chủ quyền trên con vật đã mất là một chuyện phải lẽ. Đối với Thiên Chúa thì cũng thế thôi, Ngài không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Như một người cha, Thiên Chúa không thể an tâm khi biết rằng một trong những đứa con của ông đã bị thất lạc, bị sa vào cạm bẫy của ma quỷ.

Khi mặc khải niềm vui của Nước Trời đón nhận một con chiên trở về, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng: không phải Thiên Chúa thích số nhỏ, nhưng với số nhỏ Ngài có sự quan tâm đặc biệt. Một sự quan tâm vô điều kiện.

Và nói cho cùng, Tin Mừng hôm nay đặc biệt dành cho mỗi người chúng ta. Có ai dám cho mình là người đạo đức, lành thánh, không đi lạc. Như thế có nghĩa là chúng ta luôn luôn được Chúa đi tìm và kêu gọi trở về. Mỗi người chúng ta quả thực là số nhỏ của Thiên Chúa, là con chiên lạc cần được tìm về. Chúng ta có thể đang lầm lạc vì một lối sống sa đọa, từ một tội cố tình phạm, từ một sự chối bỏ Chúa qua những việc nhỏ bé hằng ngày. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn vui mừng và hy vọng vì biết rằng Chúa vẫn lưu tâm, đi tìm và kêu gọi chúng ta trở về với tình yêu của Ngài. Số nhỏ Chúa không bỏ, nhưng qua số nhỏ chúng ta cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa.

Lạy Chúa, ước gì Lời Chúa hôm nay soi sáng giúp chúng con thực tâm trở về với Chúa, dù chúng con đang mang thân phận con chiên lạc. Như Chúa đã đón nhận sự trở về và tha thứ những lỗi phạm của chúng con, xin cũng giúp chúng con biết mở rộng lòng để tha thứ những lầm lỗi cho anh chị em. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường