Clock-Time

Thứ Ba tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 23-28: Chúa nói: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát."...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TRONG TUẦN II THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 16/01/2018

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 23-28)

23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!"25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế".

27 Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát".

  
 Suy niệm

Đối với người Do Thái, việc giữ ngày Sabát rất quan trọng. Sở dĩ như thế vì trong Thánh Kinh đã cho thấy chính Chúa đã làm việc trong 6 ngày và ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Chính vì quan trọng như thế, cho nên các thầy Rabbi cũng như những người luật sĩ đã thêm vào luật này nhiều quy định tỉ mỉ hơn, chẳng hạn như một trong những quy định đó là không được bứt lúa trong ngày này, bởi vì họ coi việc bứt lúa như là gặt lúa, tức là làm việc xác.

Như vậy, ở đây chúng ta hiểu như thế nào khi Chúa Giêsu đã không ngăn chặn việc các môn đệ bứt lúa trong ngày Sabát! Qua sự việc này, Chúa Giêsu muốn cho thấy sống tinh thần luật nghỉ ngày Sabát cũng như những luật khác chính là sống tinh thần tình yêu. Chúa Giêsu đã từng khẳng định: “Chúa đến không phải để bãi bỏ lề luật, mà là để kiện toàn lề luật”. Và Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật bằng cách mang lại cho lề luật cái cốt lỗi là tình yêu. 

Vậy, nếu cái cốt lõi của lề luật là tình yêu thì mọi lề luật chỉ được chấp nhận khi nó phục vụ con người. Bởi vậy, cho nên Chúa Giêsu mới nói: “Ngày Sabát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabát”. Và đây chính là ý muốn của Chúa khi truyền cho dân chúng phải giữ ngày Sabát. Chúa muốn con người được nghỉ ngơi trong ngày Sabát để có điều kiện sống như những người con của Chúa khi họ có giờ để thờ phượng Chúa. Rồi Chúa muốn con người giữ ngày Sabát để có điều kiện nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả. 

Ngoài ra, nếu cốt lỗi của lề luật là tình yêu, thì người ta không thể nhân danh lề luật để khướt từ giúp đỡ anh chị em của mình, những người đang bị túng quẫn nghèo khó. Và người ta cũng không thể nhân danh lề luật để từ chối cứu chữa một bệnh nhân như những người biệt phái và luật sĩ đã phản đối Chúa Giêsu, khi Người chữa bệnh trong ngày Sabát.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, mỗi chúng ta được mời gọi sống điều cốt lỗi của mọi lề luật, đó chính là sống yêu thương.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết làm mọi việc với tất cả lòng mến đối với Chúa và với tất cả tình thương đối với mọi anh chị em xung quanh chúng con. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường