Clock-Time

Thứ Ba tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35:  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TRONG TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 23/01/2018

 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 31-35)

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi".

  
 Suy niệm

“Ai là Mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”, lắng ngheo câu trả lời ấy của Chúa Giêsu, không ít người tự hỏi  phải chăng Chúa thật vô lễ với Đức Mẹ? Không, Không phải thế. Khi trả lời như thế, Chúa muốn gọi mời chúng ta trở nên những thành viên của gia đình Chúa. Do đó, Chúa đã nói “ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Quả thế, có ai trong chúng ta đã sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa hơn Mẹ Maria? Từ khi chấp nhận sứ điệp truyền tin của sứ thần Grabriel qua hai tiếng xin vâng, cuộc sống của Mẹ Maria đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ không còn sống theo ý riêng mình, mà là sống theo thánh ý Chúa. Chính vì thế, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu do việc sinh hạ theo huyết thống, nhưng Mẹ còn là Mẹ của Chúa Giêsu do việc tuân giữ và sống lời Chúa.

Chúa đã và đang tiếp tục kêu mời mỗi người chúng ta trở nên những thành viên trong gia đình của Chúa qua việc đọc, suy gẫm và sống lời Chúa hằng ngày. Nhưng cuộc sống đầy những lôi kéo hấp dẫn từ sự hấp dẫn của tiền tài và danh vọng. Chính những thứ ấy đã và đang lôi kéo chúng ta ra khỏi gia đình của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, được gia nhập gia đình của Chúa quả là hồng phúc lớn lao cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết hăng say và yêu mến Chúa qua việc chăm chỉ đọc, suy gẫm và sống lời Chúa mỗi ngày. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường