Clock-Time

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 46-56: Sự kiện Chúa sinh ra có một ý nghĩa quan trọng và đã được nhìn nhận qua việc chọn ngày sinh nhật của Người làm khởi điểm cho một kỷ nguyên mới.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IV MÙA VỌNG B


NGÀY 22/12/2020

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 46-56)
 

Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời". Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


Suy niệm
 

Bản thánh ca Ngợi khen và Tạ ơn của Đức Maria được gợi hứng từ lời cầu nguyện của bà Anna, khi bà này tạ ơn Chúa vì sinh được đứa con là Samuel. Đặt những lời này trên môi miệng của Đức Maria, thánh Luca đã đưa Mẹ vào trong một truyền thống những phụ nữ được Thiên Chúa can thiệp lạ lùng trong việc sinh hạ những nhân vật làm đảo lộn lịch sử Israel. Bất cứ người Do Thái nào khi đọc bản thánh ca này đều nhận ra ngay đứa trẻ được sinh ra có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài.

Bản thánh ca nói lên những điều chân thật nhất. Con trẻ sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria là Con Thiên Chúa – Người được Chúa Cha sai đến để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Sự kiện Chúa sinh ra có một ý nghĩa quan trọng và đã được nhìn nhận qua việc chọn ngày sinh nhật của Người làm khởi điểm cho một kỷ nguyên mới.

Người Kitô hữu chúng ta luôn xác tín về vai trò của Chúa Giêsu trong lịch sử nhân loại. Từ đó, chúng ta có một trách nhiệm to lớn trong việc đem Tin Mừng này đến cho mọi người, để họ cũng được giải thoát khỏi tội lỗi, được lãnh nhận ơn cứu độ do Thiên Chúa ban và được hưởng sự sống đời đời.

Thiên Chúa đã tin tưởng và trao phó cho chúng ta trách nhiệm này. Mặc dù chúng ta tội lỗi và yếu đuối, khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta làm sứ giả loan báo Tin Mừng của Ngài cho đến tận cùng trái đất. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể tận dụng mọi cơ hội mà thi hành nhiệm vụ cao quý này.

Lạy Chúa, xin giúp con quảng đại đáp trả tình yêu của Chúa. Xin giúp con sử dụng mọi ân huệ và tài năng Chúa ban để loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường