Clock-Time

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là… bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 18.02.2020
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 14-21)

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai".20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?" Các ông nói: "Thưa được bảy".21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"

Suy niệm


Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với các môn đệ để đi về hướng Betsaiđa; Người lợi dụng những gây phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ Người đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá hoá ra nhiều. Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Biệt phái và men của Hêrôđê, Chúa Giêsu có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm người này. Chúa Giêsu đã dùng chữ "men" để nói đến tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất. 

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và sứ điệp của Người. Sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là… bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu.

Chúng ta cũng thế, đầu óc chúng ta nhiều khi cũng nông cạn như thế. Nhiều khi Chúa ban cho ta một ơn lành, chẳng hạn một sự thành công, một sự an ủi… Sau đó điều duy nhất chúng ta còn nhớ chỉ là sự thành công và an ủi đó, chúng ta không thể vươn xa hơn một chút để có thể thấy đó là những dấu chỉ về tình thương của Người. Chúng ta phải tập nhìn những sự việc xảy ra như những dấu chỉ tới những điều cao hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sống giữa thế gian, nhưng luôn tìm kiếm những thứ không thuộc về thế gian, mà luôn tìm và nhận ra tình yêu cũng như quyền năng Chúa thực hiện trong cuộc sống chúng con. Amen.
   

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường