Clock-Time

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21:  Người môn đệ của Chúa phải thoát ra khỏi hoàn toàn những bận tâm đó để chú tâm duy nhất vào việc rao giảng Tin Mừng. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 16.02.2021
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 14-21)

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai".20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?" Các ông nói: "Thưa được bảy".21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"

Suy niệm

 

Ăn uống, từ khi nào, đã trở nên vấn đề sinh tử của con người! Con người còn sống là còn ăn, mà hễ còn ăn thì còn là mối bận tâm mỗi ngày. Há chẳng phải mỗi ngày mở mắt ra là các mẹ nội trợ đã nghĩ ngay đến hôm nay phải ăn gì. Ngày nay, không chỉ dừng lại là ăn gì mà còn ăn như thế nào cho ngon, ăn như thế nào cho sang chảnh!

Điều các môn đệ quan tâm không khác gì với chúng ta hôm nay. Lên thuyền không mang theo bánh, đói lấy gì mà bỏ vào bụng! Sự đãng trí đó làm họ sực nhớ và lo lắng đến quên cả Chúa Giêsu đang ở với họ. Họ quên họ là môn đệ của Chúa. Họ quên cả những lần Chúa cho họ ăn, không những cho họ mà còn cho cả hàng ngàn người ăn no nê. 

Hằng ngày, bạn quan tâm cái gì thì bạn chú tâm vào điều đó. Sự chú ý của chúng ta nói lên những bận tâm của chúng ta. Nếu chỉ chú tâm tới việc ăn uống, chúng ta sẽ có cả một nguồn dữ liệu phân tích ngon dở, món gì, ăn ở đâu, chế biến ra làm sao. Đi đám tiệc, nếu quan tâm đến ăn uống, chúng ta sẽ phê phán, khen chê ngon dở các kiểu. 

Bận tâm của các môn đệ đã nói lên con người của các ông. Điều này đã làm cho Chúa Giêsu không hài lòng, nên Người trách mắng các ông: “coi chừng men biệt phái, lòng anh em ngu muội thế”. Nói thế mà họ vẫn chưa hiểu. Đi theo Chúa và chứng kiến bao nhiêu điều Chúa thực hiện mà họ vẫn còn kém tin. Việc trước hết là thấu hiểu. Việc thứ hai là thanh tẩy tâm hồn. Đi theo Chúa làm môn đệ mà vẫn chưa thấu hiểu dù ở bên Chúa, thế thì vẫn chưa trở thành môn đệ. Cứ phải lo chuyện ăn uống quan trọng thì việc tông đồ phải làm sao! Thanh tẩy đầu óc ngu muội không phải là chuyện dễ, nó là một quá trình. Chúa làm ra phép lạ nuôi năm ngàn người ăn và ăn dư dật. Quá trình đó phải dẫn đến một đức tin lớn hơn là tin vào Chúa sẽ còn làm những điều lớn lao hơn. Con người cũ của các môn đệ vẫn là con người của những thói quen lo lắng hằng ngày, của người chài lưới, của kẻ thu thuế, của những người chỉ biết lo cho cái bụng, cho sự sinh tồn. Người môn đệ của Chúa phải thoát ra khỏi hoàn toàn những bận tâm đó để chú tâm duy nhất vào việc rao giảng Tin Mừng. 

Lạy Chúa Giêsu, còn những yếu đuối và tội lỗi khiến con bận tâm quá nhiều việc thế gian, bận tâm quá nhiều vào việc ăn uống vui chơi. Xin cho con thấu hiểu, xin cho con biết quan tâm đến việc sống Tin Mừng của Chúa luôn. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường