Clock-Time

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Men có tác dụng làm dậy bất cứ khối bột nào nó được bỏ vào. Vì vậy, men tượng trưng cho một ảnh hưởng xấu có thể lây lan qua đời sống và làm hư hoại đời sống.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 19.02.2019
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 14-21)

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai".20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?" Các ông nói: "Thưa được bảy".21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"

Suy niệm


      “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê !”. Chữ men ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa đen, men là một miếng bột nhồi đã được lên men. Nếu không cho men vào bột thì không thể nướng thành bánh được. Còn theo cách nói bóng bẩy của người Do Thái, men dùng để chỉ một ảnh hưởng xấu. Người Do Thái đồng hóa sự lên men với sự hôi thối, men tượng trưng cho tất cả những gì mục rữa, xấu xa, gian ác. Men có tác dụng làm dậy bất cứ khối bột nào nó được bỏ vào. Vì vậy, men tượng trưng cho một ảnh hưởng xấu có thể lây lan qua đời sống và làm hư hoại đời sống.

     Khi nói: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê !”, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về những ảnh hưởng xấu xa, gian ác của phe Pharisêu và Hêrôđê. Thật vậy, mối bận tâm lớn nhất của người Do Thái là khôi phục và làm cho đất nước của họ trở nên hùng cường và bá chủ. Chính vì thế, khi nghĩ về Đấng Mêssia thì họ thường liên tưởng đến những dấu lạ, những chiến thắng và uy quyền tối thượng về chính trị. Theo chiều hướng đó, phái Pharisêu và Hêrôđê xem nước trời là một vương quốc trần gian, được đặt nền trên thế lực, trên những chiến thắng, những biên giới lãnh thổ mà con người có thể chiếm đoạt được. Chính bận tâm này làm cho họ xa rời Đấng Mêssia của Thiên Chúa để chạy theo Đấng Mêssia mà họ nghĩ có thể thỏa mãn ước mơ thống trị nơi họ. Chính bận tâm này làm cho họ xa rời nước trời đích thực để tìm đến với một nước trời theo kiểu trân gian.

     Các môn đệ được nói đến trong Tin Mừng cũng ở trong tình trạng như những người phái Pharisêu và Hêrôđê. Các ông quên đem theo bánh, thế là mối bận tâm quên mang theo bánh cứ đeo bám các ông, làm các ông quên mất các ông đang ở cùng Chúa Giêsu, Đấng không những đã ban lương thực cho bốn ngàn người ăn no nê; và hơn thế nữa, còn ban cho họ của ăn mang đến sự sống đời đời.

    Xin Chúa cho mỗi người chúng con đừng bị những bận tâm về của cải chóng qua mà quên mất của cải đời đời là nước trời, là chính Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường