Clock-Time

Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 9: 30-37 Chúa Giêsu đưa một em nhỏ đến, đặt đứng giữa các môn đệ, Chúa ôm em vào lòng, rồi nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy”.

NGÀY 17-5-2016THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9: 30-37)

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

SUY NIỆM

Qua trình thuật đoạn Tin Mừng, có một điểm chúng ta cùng suy gẫm: Sau khi dạy dỗ các môn đệ xong, Chúa Giêsu đưa một em nhỏ đến, Chúa đặt em đứng giữa các môn đệ, Chúa ôm em vào lòng, rồi nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy”.

Chúng ta sẽ hiểu như thế nào về việc làm “ôm một em nhỏ vào lòng” của Chúa Giêsu? Cùng nhìn lại bối cảnh xã hội Do Thái thời bấy giờ, đàn bà và trẻ em bị coi là không đáng kể; trẻ em là thành phần không có “chỗ đứng” và càng không có “tiếng nói” trong xã hội. Cho nên, khi Chúa Giêsu ôm em nhỏ vào lòng, điều đó Chúa muốn chứng tỏ sự quí mến và tiếp nhận.

Tiếp nhận một em nhỏ như thế chắc chắn không phải để em nhỏ đó phục vụ Chúa, nhưng là để Chúa phục vụ em nhỏ. Em nhỏ ở đây chính là hình ảnh tượng trưng cho những người tầm thường, những người nghèo hèn, thấp cổ bé họng, những người không “là gì” trước mặt người đời. Vậy mà, một người như thế đã được Chúa Giêsu coi là chính bản thân của Chúa, và còn dạy các môn đệ của Chúa cần biết rằng, khi đón tiếp người như thế vì danh Chúa là đón tiếp chính Chúa.

Bài học đó, chắc chắn, không chỉ dành riêng cho các môn đệ ngày xưa, mà ngay hôm nay Chúa cũng muốn dạy từng người chúng ta: Khi giúp đỡ và yêu thương những người bị khinh thường trước mặt người đời, với ý thức làm nhân danh Chúa, là chúng ta đang giúp đỡ và yêu thương Chúa. Điều này, chúng ta thấy rõ nét trong đoạn Tin Mừng nói về ngày tận thế. Chúa đánh giá rất cao những người thể hiện tình yêu thương giúp đỡ người khác, và Chúa sẽ căn cứ vào đó để thưởng hay phạt. Chính vì vậy, chúng ta đừng sợ làm người sau cùng hay nhỏ nhất và làm người phục vụ mọi người, nhất là những người bé nhỏ, tầm thường, nghèo hèn, bởi vì phục vụ những người như thế là chúng ta phục vụ Chúa Giêsu và phục vụ chính Thiên Chúa. 

Qua đây, chúng ta cần xác tín rằng, ta có phục vụ ai chính là vì bản thân muốn phục vụ Chúa Giêsu trong họ, và ta có được ai phục vụ thì cũng chỉ vì họ đang phục vụ Chúa Giêsu nơi ta. Cho nên, điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ mà là tinh thần phục vụ của mỗi người.


Ước gì mỗi chúng ta luôn có được tinh thần khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ lẫn nhau, nhất là những người cần được phục vụ.

Mọi người chúng ta đang sống là để phục vụ nhau và cuộc sống chỉ có ý nghĩa thật sự khi sống để phục vụ người khác, vì như thế là chúng ta đang phục vụ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến thế gian không phải để được người khác phục vụ Chúa, nhưng là để Chúa phục vụ con người. Xin Chúa cho chúng con luôn biết học nơi Chúa tinh thần khiêm nhường phục vụ, luôn biết lấy phục vụ làm niềm vui và lẽ sống cho cuộc đời. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường